Sökning: "nurse perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 934 uppsatser innehållade orden nurse perspective.

 1. 1. Omvårdnadsrelaterade utmaningar inom palliativ vård i hemmet med fokus på sjuksköterskors erfarenheter och känslor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fanny Larsson; Linnea Holm; [2022]
  Nyckelord :challenges; experiences; home care; nurse perspective; palliative care; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskeperspektivet; utmaningar; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukdom som är obotlig benämns som palliativ vård och det är något som alla individer har rätt till att få. Syftet med palliativ vård är att lindra patientens lidande och ge en så bra livskvalitet som är möjligt. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosa dos Reis Miguel; Andreea Helga Macarie; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; Experiences; Healthcare; Patient perspective; Autismspektrumtillstånd; Erfarenheter; Patientupplevelse; Sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. LÄS MER

 3. 3. Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Alstergren; Laven Benavand; [2022]
  Nyckelord :Experiences; qualitative content analysis; teamwork; operating room nurse; anaesthetic nurse; Erfarenheter; teamarbete; kvalitativ innehållsanalys; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska ;

  Sammanfattning : Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie AbstraktBakgrund: I Socialstyrelsens rapport från 2019 identifierades drygt 13 000 vårdrelaterade skador mellan åren 2013–2018. Av dessa ledde 213 till dödsfall, varv av 53% av patienterna genomgått ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av existentiella frågor inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Klara Flemark; David Regn Leban; [2022]
  Nyckelord :Existential questions; experience; nurse; nursing; palliative care; Erfarenhet; existentiella frågor; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Existentiella frågor söker svar på vad det innebär att existera och att vara människa, vad meningen med livet är och varför individer drabbas av sjukdom. Både vid svår sjukdom och när en människa står inför döden väcks existentiella frågor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Backlund; Antonia Wahren; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; Allmän litteraturöversikt; medkänslotrötthet; vårdande; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att sjuksköterskan i sitt arbete behöver vårda patienten med medkänsla och empati. Det behöver även finnas motivation och energi för att sjuksköterskan ska orka ge patienten den vård som patienten är i behov av. LÄS MER