Sökning: "nurse specialists"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden nurse specialists.

 1. 1. Att inge trygghet till patienter i en högteknologisk miljö : Erfarenheter från specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Näsström; Joel Hellström; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; Experiences; Intensive care; Nurse specialist; Safety; Anestesi; Erfarenheter; Intensivvård; Specialistsjuksköterska; Trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den högteknologiska miljön har tidigare beskrivits som svår för patienter att förstå och att den kan te sig skrämmande. Den kan utgöra en barriär mellan specialistsjuksköterskan och patienten. Patienters relationer till specialistsjuksköterskor kan bidra till patienters trygghet. LÄS MER

 2. 2. Data analysis and visualization of the 360degrees interactional datasets

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Lozano Prieto; [2019]
  Nyckelord :360degrees video; interactive nursing education; 360 data visualization; 360 data analysis;

  Sammanfattning : Nowadays, there has been an increasing interest in using 360degrees video in medical education. Recent efforts are starting to explore how nurse students experience and interact with 360degrees videos. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat slutar slå - En kvalitativ intervjustudie om prehospital luftvägshantering vid hjärtstopp

  Master-uppsats,

  Författare :Erik Modin; Ameur Nadia; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; laryngeal mask; cardiac arrest; airway management; bag-valve mask; Prehospital; larynxmask; hjärtstopp; ventilering; mask och blåsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Ambulanssjuksköterskans hantering av luftvägen och ventilering vid hjärtstopp är av stor vikt för att en patient ska kunna återupplivas. Många hjälpmedel finns för att underlätta detta arbete, men prehospitalt finns det åtskilliga faktorer att ta hänsyn till som inte existerar på sjukhus och som kan inverka på ambulanssjuksköterskans val av metod för ventilering. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid prehospital vård av barn

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna-Klara Reinelöv; Anna Sandvall; [2019]
  Nyckelord :children; experience; nurse specialists; patient safety; prehospital; barn; patientsäkerhet; prehospital; specialistsjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälso- och sjukvårdspersonal inom prehospital sjukvård uttrycker att det skiljer sig mellan att vårda barn och vuxna. Detta baseras på de anatomiska skillnaderna mellan barn och vuxna, de känslomässiga utmaningarna som uppkommer samt på grund utav att barn är en patientgrupp som de ej har frekvent kontakt med. LÄS MER

 5. 5. "Att höra men inte se" : Specialistsjuksköterskans upplevelser av telefonrådgivning på vårdcentral

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Farfa Samuelsson; Ulrica Stode; [2019]
  Nyckelord :Community health centers; experiences; nurse; telephone counseling; telephone nursing; telephone triage; Sjuksköterska; specialistsjuksköterska; telefonrådgivning; triagering; upplevelse; vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdcentralernas telefonrådgivning har under de senaste 50 åren växt fram som ett svar på utvecklingen i samhället och hälso- och sjukvården. Specialistsjuksköterskornas telefonrådgivning ställer höga krav på kompetens och bred kunskap. LÄS MER