Sökning: "nursery"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet nursery.

 1. 1. RHODODENDRONDALEN – OAS I INGENMANSLAND Fallstudie av en trädgårdsmästares parkdröm

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Per Engelbrektsson; [2020-09-22]
  Nyckelord :gardener; park; rhododendron; nursery; cultural historical value;

  Sammanfattning : This study focuses on the history of Rhododendrondalen, its plant material and suggestions for how to care for the area in the future. Rhododendrondalen is situated on the east side of mountain Billingen just outside central Skövde in Västergötland. Today the area is a mix of a park, uncultivated land and nature reserv. LÄS MER

 2. 2. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Nyckelord :biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Sammanfattning : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Desideria Ahnfelt; [2020]
  Nyckelord :stamomkrets; plantskola; tillväxt; containerodling; tree trunk circumference; tree size; measurements of trunk; nursery production; tree growth;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att utvärdera, diskutera och undersöka tillväxt på stamomkrets på containerodlade alléträd producerade i plantskola. Målet har varit att se vilka slutsatser som kan dras när det gäller tillväxt från ett år till ett annat av fyra utvalda trädsläkten: Quercus, Acer, Prunus och Sorbus. LÄS MER

 4. 4. Marksanering vid gamla handelsträdgårdar och plantskolor : En jämförelse av Sveriges kommuners efterbehandlingsarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Mathias Hägglund; [2020]
  Nyckelord :Remediation; nursery gardens; pesticides; Swedish municipalities; remediation practices;

  Sammanfattning : Currently there are about 3 700 contaminated sites that used to host commercial- and nursery gardens.  Mainly due to the extensive use of pesticides at these sites a great part of them now pose a significant environmental- and health risk. LÄS MER

 5. 5. Toppskottsbeskärning av skogsplantor – effekter på etablering i fält

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Oskar Garli; Henrik Sjöö; [2020]
  Nyckelord :snytbagge; skogsplantering; fältförsök;

  Sammanfattning : Den vanligaste metoden för artificiell föryngring av skog i Sverige är plantering. I denna studie undersöktes hur plantor av tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) som toppbeskurits i plantskolan före lagring, klarade etableringen efter plantering i fält. LÄS MER