Sökning: "nursing research"

Visar resultat 1 - 5 av 1788 uppsatser innehållade orden nursing research.

 1. 1. Svenska hundägares inställning till spannmålsfritt foder : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Sköld; Martina Sunnås; [2022]
  Nyckelord :DCM; djuromvårdnad; hund; hundfoder; hundägare; spannmålsfritt foder; utfodring;

  Sammanfattning : Det finns ett enormt utbud av foder att välja mellan som hundägare idag. En typ av foder som under de senaste decennierna ökat i popularitet är spannmålsfritt foder. I spannmålsfria foder ersätts spannmål ofta med baljväxter som ärtor och linser. LÄS MER

 2. 2. The impact of social cognitive career factors on Swedish technology field students – a comparative study.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Izabela Cierechowicz; Vera Iliescu; [2022]
  Nyckelord :Social Cognitive Career Theory; Self-efficacy; Interest; Outcome Expectations; Gender;

  Sammanfattning : Technology field industry is lacking a presence of women as in most cases, men have the control on the top management positions. The problem is well-known globally. The gender mixed teams tend to perform better as different ways of thinking allow them to make better business decisions. LÄS MER

 3. 3. Sömn och omvårdnad : En tematisk litteraturstudie om främjande av sömn för inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jacob Månsson; Linus Sundahl Djerf; [2022]
  Nyckelord :Sömn; sjukhuspatienter; sjukhus; omvårdnad; erfarenhet; interventioner; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande mänskligt behov, avgörande för återhämtning, och är precis som mat och syre något vi inte klarar oss utan. I stunder av sjukdom eller skada är sömn extra viktigt. Patienter inom slutenvården upplever ofta problem med sömnen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av samtal om den sexuella hälsan med vuxna patienter inom slutenvården: en kvalitativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Åstrand Raij; Elsa Henerius; [2022]
  Nyckelord :conversations; experiences; nurses; patients; sexual health; sexuality.;

  Sammanfattning : Title: Nurses' experiences of conversations with patients about sexual health: a qualitative literature review. Background: Sexual health and sexuality are included in all dimensions of health and can be affected by illness, dysfunction and injury. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER