Sökning: "nutida problem"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden nutida problem.

 1. 1. Kiruna - en stad, två processer och den lokala kunskapen däremellan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofia Carlsson; Anna Viklund; [2022]
  Nyckelord :Kiruna’s citytransformation; Production of knowledge; Strategy-making in urban planning; Arctic urbanism; Kirunas stadsomvandling; Kunskapsproduktion; Strategiskapande planeringsprocesser; Arktiskt urbanism;

  Sammanfattning : Kiruna är staden som genomgår en omdanande process, där delar av staden nedmonteras medan en ny stadskärna etableras. Kiruna kommun har haft som ambition att omlokaliseringen och stadsomvandlingen ska understödjas av omfattande medborgardialoger. LÄS MER

 2. 2. Depression Patienters erfarenheter av vård inom primärvården

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Ritzman; Sofia Pihlgren; [2022]
  Nyckelord :depression; erfarenheter; patienter; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en nutida folksjukdom och ett växande problem på individ- och samhällsnivå vilket kan medföra lidande och stora samhällskostnader. Utveckling och förbättring av den vård som erbjuds för depression behövs. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation och relationsskapande processer är en förutsättning för ett distribuerat ansvar

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Remnås; [2022]
  Nyckelord :Ledningsteori; ledarskapsteori; organisationsteori; uppdragstaktik; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Inom ledningsteorin och ledarskap diskuteras effekterna av en decentraliserad ledning. Vilka fördelar och nackdelar påvisar ett distribuerat ansvar i förhållande till en centraliserad ledningsprocess? Forskningsfältet har tidigare varit delat mellan två paradigm, ledarskapsteorins humanistiska och organisationsteorins strukturella perspektiv. LÄS MER

 4. 4. An examination of the criteria for valid consent under the GDPR in the light of the rationale and technological neutrality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabbi Meskenaite; [2022]
  Nyckelord :EU law; Privacy law; Data protection; GDPR; Consent; Privacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a means to safeguard the fundamental right to data protection in light of the rapid advancement of use of technology and to address the fragmented implementation of data protection, the GDPR was introduced. For processing of personal data to be lawful under the GDPR, processing must have a legal basis, such as consent. LÄS MER

 5. 5. Environmental literacy : Att utveckla barns kunskaper och handlingskompetens genom miljöundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Joel Silva; Elin Lagerstedt; [2022]
  Nyckelord :ecological literacy; environmental literacy; action competence; sustainable development; enviromental education; handlingskompetens; hållbar utveckling; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka begreppet environmental literacy, en slags förståelse för och handlingskompetens inför olika miljörelaterade frågor och problem, samt dess betydelse inom undervisning. Vi använder det engelska begreppet för att det inte finns någon vedertagen svensk översättning. LÄS MER