Sökning: "nutrients"

Visar resultat 1 - 5 av 835 uppsatser innehållade ordet nutrients.

 1. 1. Biokolsanvändningen i Sverige : Vad krävs för att svenska lantbruk, kommuner och trädgårdsindustrin ska börja använda eller utöka sin användning av biokol?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Agnesson; [2021]
  Nyckelord :Biochar; sustainable development; climate change; pyrolysis; Biokol; hållbar utveckling; klimatförändringar; pyrolys;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide, CO2, in the atmosphere is continuously rising due to human emissions caused by combustion of fossil fuels and changing of land use. In a very short time several measures need to be taken in order to reduce the amount of CO2 in the atmosphere and thereby slowing down climate change as much as possible. LÄS MER

 2. 2. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor med metabola syndromet? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabelle Ferm; Johanna Andersson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor medmetabola syndromet?Författare: Isabelle Ferm och Johanna AnderssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Metabola syndromet (MetS) är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar där bland annat högt blodtryck ingår. Antalet individer med MetS ökar globalt och för att förebygga och behandla riskfaktorerna är det fördelaktigt med en kost rik på frukt, grönsaker och kostfibrer. LÄS MER

 4. 4. A window to the future of Sweden’s pine forestry? : development of declining Scots pine after a severe drought and the presence of Diplodia sapinea

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Matilda Stein Åslund; [2020]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; Scots pine; Diplodia sapinea; Sphaeropsis sapinea; Diplodia pinea; drought; climate change;

  Sammanfattning : Swedish forestry is dominated by uniform conifer stands, a structure generally more susceptible to biotic and abiotic stressors. Among the agents causing forest decline, pathogenic fungi have the most substantial impact. LÄS MER

 5. 5. Efforts for eutrophication mitigation on the Santa Lucía River Basin: farmers’ experiences, attitudes and motivations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Juan Hordenana; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Eutrophication; Mitigation; Best Management Practices; Farmers; BMP adoption;

  Sammanfattning : Anthropogenic eutrophication has become an issue of foremost importance in water bodies all around the globe. Nutrients coming from agricultural activities have been identified as one main contributor to this problem. Technologies and inovations (Best Management Practices, BMPs) have been designed for mitigating agricultural impact on water bodies. LÄS MER