Sökning: "nutrients"

Visar resultat 1 - 5 av 712 uppsatser innehållade ordet nutrients.

 1. 1. Kalibrering och funktionskontroll av hydrologisk mätutrustning vid Islandsfallet, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :The river Fyris; water chemistry; rating curve; Fyrisån; vattenkemi; avbördningskurva;

  Sammanfattning : En funktionskontroll har utförts av en nyinstallerad hydrologisk mätutrustning i Fyrisån som rinner genom Uppsala, där analyser av inhämtade vattenprover har jämförts med mätvärden från mätutrustningens sensorer. Genom en interkalibrering med en äldre mätstation har en avbördningskurva tagits fram till mätstationen vilket visade sig vara en enkel metod som gav tillförlitliga värden. LÄS MER

 2. 2. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 3. 3. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 4. 4. How does white rhino respond to fires during dry season?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Tim Herkenrath; [2019]
  Nyckelord :white rhino; post-fire regrowth; habitat selection; African grazers; megaherbivore;

  Sammanfattning : The white rhino is a megaherbivore grazer that favours the short and nutrient-rich grass on grazing lawns. Since regrowth on lawns requires a certain amount of rainfall, the usage of this food resource is limited to the wet season. During the dry season, white rhinos are able to feed on senescent tall grass. LÄS MER

 5. 5. Importance of fish community structure, nutrients and browning for shallow lake ecosystem dynamics : A modelling perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ylva Karlberg; [2019]
  Nyckelord :biological modelling; bowning; food webs; trophic interactions; top-down and bottom-up control; nutrients; light; shallow lake; biologisk modellering; brunifiering; födovävar; trofiska interaktioner; näring; ljus; grund sjö;

  Sammanfattning : In a changing climate, it is increasingly important to be able to model environmental effects on food webs, and to do that, one must have appropriate dynamic models. I present a shallow lake ecosystem model where producers, grazers, carnivores, piscivores, and detritivores are coupled through resource (light, nutrients and detritus) fluxes between the benthic and pelagic habitats and through carnivore life history events (ontogenetic habitat and diet shifts). LÄS MER