Sökning: "nutrients"

Visar resultat 1 - 5 av 910 uppsatser innehållade ordet nutrients.

 1. 1. Seaweed with several benefits A qualitative study about companies’ interest in an environmental project of seaweed cultivations and important factors to consider when formulating a sustainable value proposition of the concept.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Eriksson; Lovisa Rogbring; [2021-06-30]
  Nyckelord :Environmental project; Seaweed cultivation; Kelp; Saccharina latissima; Climate change mitigation; Carbon offsetting; Eutrophication mitigation.;

  Sammanfattning : Climate change calls for urgent responsibility, not at least from companies, and limitingactivities is vital to not suppress Earth's systems. Carbon offsetting is a short-term solutionused by companies to lower its environmental impact, but new innovations are needed.Multiple researchers have stated several environmental benefits with seaweed, e.g. LÄS MER

 2. 2. Riparian buffer zones in agricultural landscapes : Their status today and their future as an ecological tool in Sweden

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Ignatiou Hadjicharalambous; [2021]
  Nyckelord :Riparian buffer zones; agriculture lanscapes; ecological tool; streams; kantzoner; lantbrukslandskap; ekologisk vertyg; vattendrag;

  Sammanfattning : The application of intensive farming and cultivation practices, resulting in large-scale modification of the hydrology of streams and rivers and of the natural vegetation, has increased the need to find ways to mitigate the negative impact of this habitat degradation. Suitable design and creation of riparian buffer zones in agriculture areas, is by many considered the best remedial measure. LÄS MER

 3. 3. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jenny Olofsson; [2021]
  Nyckelord :markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. LÄS MER

 4. 4. Greenhouse gas emissions from three large lakes during the autumn 2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Veronica Bohlin; Anja Anderö Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :methane; carbon dioxide; dissolved inorganic carbon; pCO2; flux chambers; large lakes; methane budget; carbon budget; GHGs; freshwater; spatiotemporal; ebullition; diffusion; autumn; metan; koldioxid; upplöst oorganiskt kol; pCO2; kammarmetod; stora sjöar; metanbudget; koldioxidbudget; växthusgaser; sötvatten; spatiotemporal; ebullition; diffusion; höst;

  Sammanfattning : Methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) are two greenhouse gases and main drivers of global climate change. Lakes are known to be a source of CH4 and CO2 to the atmosphere. While the importance of these emissions is clear, their magnitudes and regulation are still uncertain due to the scarcity of flux measurement data from lakes. LÄS MER

 5. 5. Färdigbehandlade deponier : Ska miljöövervakningen fortlöpa?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Hilda Persson; [2021]
  Nyckelord :Waste management; landfilling site; environment; water contamination; human health;

  Sammanfattning : Waste management is an important key to protect the environment and human health. Landfilling is the oldest form of disposal of waste and due to that Sweden has about 2000 closed landfilling sites. Closed landfilling sites might have negative impact on the environment and must therefore be monitored to reduce the risk of pollution. LÄS MER