Sökning: "nutritional therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden nutritional therapy.

 1. 1. Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nathalie Bäck Jonsson; Emelie Grönvall; [2020-07-02]
  Nyckelord :diabetes typ 2; nutritionsbehandling; vegan; växtbaserad; vegankost; GLP-1; inkretiner; postprandiellt.; type 2 diabetes; nutritional therapy; vegan; plant-based; vegan diet; GLP-1; incretins; postprandial.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 – En systematisk översiktsartikelFörfattare: Nathalie Bäck Jonsson och Emelie GrönvallHandledare: Therese KarlssonExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med stora hälsokonsekvenser. Livsstilsfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamt ätande är stark kopplat till sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Patientmöte och administration - en studie om tidfördelning för dietister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Chris Johansson; Malin Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Dietist; tidfördelning; Sverige; arbetsuppgift;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dietisten har idag en självklar plats inom hälso- och sjukvården medspecialkompetens inom nutrition. Tack vare detta kan vårdtiden minskas för patienterna ochäven risken för komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Patient Adherence to Antiretroviral Therapy and its Relationship to Food Insecurity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mia Lindgren; [2017-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With an expanding programme for antiretroviral therapy (ART) in South Africa and other countries following new guidelines and goals from the World Health Organization and UNAIDS, it’s as important as ever to understand the barriers that exists for this treatment to be successful. This thesis investigates how economic vulnerability in the form of food insecurity affects adherence to treatment among HIV positive individuals on antiretroviral therapy in the uMgungundlovu District of KwaZulu Natal in South Africa. LÄS MER

 4. 4. Eating difficulties and parental feeding strategies during and after childhood cancer treatment: The experiences of parents. : A systematic literature review.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Kaat Philippe; [2017]
  Nyckelord :systematic literature review; paediatric oncology; childhood cancer survivors; dietary intake; parental perspective; feeding strategies; support;

  Sammanfattning : Childhood cancer is a life-threatening disease with a profound impact on the family. Treatment side-effects and accompanied dietary difficulties are for example severe stressors, as appropriate nutrition is important for the treatment success and quality of life. LÄS MER

 5. 5. Preoperativ nutritionsbehandling : Optimala förutsättningar inför kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Pihlanen; Carolina Edström; [2017]
  Nyckelord :Preoperative nutrition treatment; surgery; nursing; nutrition; evidence.; Preoperativ nutritionsbehandling; kirurgi; omvårdnad; nutrition; evidens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ nutritionsbehandling har en betydande effekt på den postoperativa återhämtningen och hälsan hos patienten. Syfte: Beskriva i vilken utsträckning patienter, vilka genomgår elektiv kirurgi, får evidensbaserad omvårdnad i form av preoperativ nutritionsbehandling och vilka hinder som kan finnas för att följa riktlinjerna enligt de inkluderade sjuksköterskorna. LÄS MER