Sökning: "nuvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet nuvärde.

 1. 1. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Nyckelord :Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Sammanfattning : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. LÄS MER

 2. 2. Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; cannabis; marijuana; Sverige; droger; kostnads-intäkts-analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. LÄS MER

 3. 3. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Nyckelord :Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Sammanfattning : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. LÄS MER

 4. 4. Beståndsutveckling efter krankorridorgallring i unga täta bestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Jonatan Lilja; [2018]
  Nyckelord :biomassa; skogsskötsel; röjning; skador; Heureka; nuvärde;

  Sammanfattning : Studien är en uppföljning av beståndsutvecklingen, fyra år efter ut-läggning, i en försöksserie där krankorridorgallring (KKG) jämförs med konventionell röjning/gallring i unga täta bestånd. Röjning och KKG jämförs i yngre och lägre bestånd (medel/dominerande höjd 4/9 m) medan höggallring med KKG jämförs med konventionell selektiv gallring och låggallring med KKG i äldre och högre bestånd (me-del/dominerande höjd 5/10 m). LÄS MER

 5. 5. A cost-benefit analysis of the extension of the Stockholm subway system Akalla-Barkarby

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Lindström; [2018]
  Nyckelord :cost-benefit analysis; transportation; infrastructure; subway; social sustainability;

  Sammanfattning : The construction of the new subway extension between Akalla and Barkarby is a project that is already contracted upon and will be completed in 2025. Current studies on this subway extension shows that it is not profitable from a socioeconomic viewpoint but still the project is continued with which makes it an interesting study area. LÄS MER