Sökning: "nyöversättning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet nyöversättning.

 1. 1. Cenobiter och människohökar: om översättning av ordlekar i de två svenska versionerna av Henry David Thoreaus Walden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Linus Klasson; [2022]
  Nyckelord :H.D. Thoreau; Walden; ordlekar; dubbeltydighet; nyöversättning; nyöversättningshypotesen; Frans G. Bengtsson; Peter Handberg; översättningsstrategier; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna masteruppsats jämförs de två svenska översättningarna av Henry David Thoreaus Walden (1854): Frans G. Bengtssons förstaöversättning från 1924 och Peter Handbergs nyöversättning från 2006. LÄS MER

 2. 2. Med sikte på upplösningen : en jämförande studie av fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes ”The Fall of the House of Usher”

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Peter Jarlvik; [2021]
  Nyckelord :Edgar Allan Poe; stil; stilistik; översättarstilar; nyöversättning; enhetskrav; författartrohet; källtexttrohet; normalisering; upprepning; hopning; besjälning; personifikation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes novell ”The Fall of the House of Usher” (1839) ur ett stilistiskt perspektiv. Målet med undersökningen är dels att se hur källtexttrogen respektive översättning är, dels att beskriva de olika översättarstilarna. LÄS MER

 3. 3. Den svenska Gatsby : en komparativ studie av två svenska översättningar av F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marjut Edelman; [2021]
  Nyckelord :The Great Gatsby; nyöversättning; nyöversättningshypotesen; komparativ analys; källtexttrogenhet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats baseras på en jämförande undersökning av två av fyra befintliga svenska översättningar av den amerikanske författaren F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby från 1925. LÄS MER

 4. 4. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 5. 5. Trollkarlarna från Oz. Källtexttrogenhet och läsbarhet i fyra svenska versioner av en barnboksklassiker

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Maria Warnefors; [2019]
  Nyckelord :Trollkarlen från Oz; översättning av barnlitteratur; nyöversättning; källtexttrogenhet; kulturanpassning; modernisering; läsbarhet; litterära översättningar; språksociologi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en undersökning av tre översättningar och en moderniserad bearbetning av den amerikanska barnboksklassikern Trollkarlen från Oz av L. Frank Baum. Syftet har varit att studera hur de fyra måltextversionerna skiljer sig åt i fråga om läsbarhet och källtexttrogenhet. LÄS MER