Sökning: "ny chef"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden ny chef.

 1. 1. Factors Affecting Managerial Willingness to Change : A Case Study on Change Management When Implementing New Digital Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sanna Penton; Felicia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Digital transformation; Willingness to change; New digital technology; Digital tools; Implementation of new digital technology; Digital maturity; Digital leadership; Change management.; Digital transformation; Förändringsvilja; Ny digital teknologi; Digitala verktyg; Implementation av ny digital teknologi; Digital mognad; Digitalt ledarskap; Förändringsledning;

  Sammanfattning : The rapid growth of technology development increases the need for incumbent organizations to digitally transform. Studies show that digitally mature organization have a 26% higher profitability than peers (Westerman et al. LÄS MER

 2. 2. Hur personalomsättning, kompetensförsörjning och rekrytering påverkar den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Frid; Marzena Tomaszewska; [2019]
  Nyckelord :hälso- och sjukvård; vård- och omsorg; personalomsättning; kompetensförsörjning; rekrytering; chef; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Personalomsättning inom vård- och omsorgsorganisationer för med sig stora kostnader i form av vikarier, inhyrd personal och upplärning av ny personal. Första linjens chefer inom vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kompetensen inom organisationerna samtidigt som personalomsättningen är stor. LÄS MER

 3. 3. Textil produktförbättring : Hur konsumenter och klädföretag kan interagera för att utforma en produktförbättring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Benjamin Olofsson; Gustaf Nordin; [2019]
  Nyckelord :Product improvement; product development; consumer behaviour; customer interaction; Produktförbättring; produktutveckling; konsumentbeteende; kundinteraktion;

  Sammanfattning : Nya produkter är avgörande för framgångsrik tillväxt och konkurrenskraft. En ny produkt kan ibland vara en förbättring av en tidigare produkt hos ett företag. LÄS MER

 4. 4. Motivation in the Gig Economy : A Case Study of Gig Workers in the IT and Business Consulting Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kristin Karlsson; Johan Wranne; [2019]
  Nyckelord :Gig economy; gig worker; motivation; consulting; IT; Business; entrepreneurial motivation; Gig-ekonomi; giggare; motivation; konsultverksamhet; IT; Business; entreprenöriell motivation;

  Sammanfattning : The number of self-employed has been rising and it is estimated that 20–30% of the working-age population in the EU-15 and the U.S. is involved in some form of independent work. This growth is driven by technological advancements, changing work values and an overall need to adapt to a high-change environment. LÄS MER

 5. 5. HR-chefers legitimitet i svenska ledningsgrupper : En kvalitativ studie från HR-chefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Jansson; Sandra Sellering; [2019]
  Nyckelord :HR manager; legitimacy; boardrooms; measurement tools; human resources; HR transformation; resource-based view; HR-chef; legitimitet; ledningsgrupp; mätverktyg; mänskliga resurser; HR-transformation; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån HR-transformationen har HR-funktionen samt HR-chefer fått en ny inriktning. Istället för att vara omvårdande och administrativa ska de vara mer värdeskapande, strategiska och effektiva. LÄS MER