Sökning: "ny syn på tid och rum"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ny syn på tid och rum.

 1. 1. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 2. 2. Problematiska följder för K3-bolag efter goodwillförändringarna i IFRS 3, IAS 36 & IAS 38 : En kvalitativ studie av revisorer och affärsrådgivare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Nyström; Tina Åberg; [2019]
  Nyckelord :goodwill; nedskrivning; nedskrivningsprövning; avskrivning; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Efter att IFRS 3 om rörelseförvärv implementeras 2005 samt att en omfattande uppdatering av IAS 36 om nedskrivningar och IAS 38 om immateriella tillgångar ägt rum, har diskussionen om hur synen och agerandet mot avskrivningen i bokföringen förändrats. Detta har gjort att IFRS bolagen tillämpar nedskrivning av goodwillposterna genom nedskrivningsprövning istället för linjär avskrivning. LÄS MER

 3. 3. Kollegial handledning : En litteraturstudie om användandet av kollegial handledning och dess hinder och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jessicka Stålstjerna; [2017]
  Nyckelord :handledning; kollegial handledning; kompetensutveckling; kvalificerat samtal; skolledare; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande litteraturstudie var att med en kvalitativ ansats belysa kollegial handledning med de hinder och möjligheter som finns med denna handledning, men även undersöka hur man inom skolan använder sig av kollegial handledning. För att få en förförståelse för bakgrunden och den historia som kan finnas till kollegial handledning, så ges en förklaring som kan visa på hur denna handledning uppkommit och utvecklats över tid. LÄS MER

 4. 4. Climate Resilient Food Systems: An agroecological approach to Climate Resilient Pathways

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ylva Larsson; [2016]
  Nyckelord :adaption; agriculture; agroecological integration; agroecology; climate change; climate resilient pathways; food security; food system; levels of conversion; mitigation; resilience; transformation.; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Human interference with the climate system imposes a significant threat to the future capacity of ecosystems to sustain ecosystem services vital for food production. Agroecology is increasingly seen a way to meet these challenges. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER