Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Helmersson; [2016]
  Nyckelord :representativ park; representation; institution; 1800-talet; park- och trädgårdsutveckling; bildningsideal; Lund; järnväg; universitet; skola;

  Sammanfattning : Parkmiljöer anlagda under 1800-talet som finns kvar idag har ofta en särpräglad karaktär, som inte sällan skiljer sig från de som anläggs idag, både med avseende på utformning och storlek. Vad beror den särskilda karaktären på som utmärker dessa äldre miljöer? 1800-talet var ett händelserikt århundrade, och mycket hände under det seklet som påverkade människors sätt att leva. LÄS MER

 2. 2. Ett digitalt läromedel för barn med lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ruth Eriksson; Luis Galaz Miranda; [2016]
  Nyckelord :Digital Learning Resources; learning to read; Reading difficulties; Web application; Java EE; Text to Speech; PrimeFaces.; Digitalt läromedel; Läsinlärning; Lässvårigheter; Webbapplikation; Java EE; Talsyntes; Primefaces.;

  Sammanfattning : Den digitala tidsåldern förändrar samhället. Ny teknik ger möjligheter att framställa och organisera kunskap på nya sätt. Tekniken som finns i skolan i dag, kan även utnyttjas till att optimera lästräningen till elever med lässvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Läsning i ny kostym : En aktionsforskningsstudie om elevers läsning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Annika Björk; [2012]
  Nyckelord :Reading development; The Kiwi method; touchpad; perceptual abilities; läsutveckling; Kiwimetoden; pekplatta; perceptuella förmågor;

  Sammanfattning : Dagens samhälle med ett allt snabbare tempo skapar ny teknik som blir ålderdomligt redan dagenefter. Samtidigt underlättar tekniken informationsspridningen. Detta ställer höga krav på skolansom ska rusta eleverna inför framtiden. LÄS MER

 4. 4. Web Storage : Ett nytt sätt att lagra data

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Erik Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Web Storage; Lagring; Internet; Cookies; Integritet;

  Sammanfattning : Allt eftersom webben utvecklas kommer det nya tekniker och verktyg att lära sig för webbutvecklare. WebStorage är en av dessa. Som en del av HTML5 har den många användbara funktioner som öppnar upp nyamöjligheter för utvecklare och för vad webben kan användas till. LÄS MER

 5. 5. Spårbarhet av dagligvaror genom den svenska livsmedelskedjan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Tommy Örjas; Anders Severius; [2003]
  Nyckelord :Spårbarhet; logistik; märkning; identifiering; förpackning; information.; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problembakgrund ? EU har infört en ny livsmedelslag, nr 178/2002 av den 28 januari 2002 som kräver spårbarhet på livsmedel och foder. Problemet är att upprätthålla en bra spårbarhet genom de olika leden i livsmedelskedjan. LÄS MER