Sökning: "nya grödor"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden nya grödor.

 1. 1. En alléodlings inverkan på markfaunan i jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Alva Johansson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : A transition from conventional to organic agricultural practices has been shown to have positive impacts on soil and ground-living fauna. Organic farming manure is on the other hand harder for the crops to absorb than conventional fertilizers, which results in more pollutants and unsatisfactory yields. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av simuleringsmodell och automatiserad nedställningsfunktion för en frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Leon Amkoff; [2019]
  Nyckelord :simulation; simulation model; plant model; modeling; automatic control; sensor; hydraulic; signal processing; matlab; simulink; front end loader; simulering; simuleringsmodell; plantmodell; modellering; reglerteknik; sensor; hydraulik; signalbehandling; matlab; simulink; frontlastare;

  Sammanfattning : En växande global befolkning och stor efterfrågan på grödor driver den teknologiska utvecklingen framåt inom det moderna lantbruket. I sin utveckling av nya styr- och reglerfunktioner för frontlastare behövde Ålö AB en pålitlig och effektiv plantmodell av deras frontlastare Quicke Q5M. LÄS MER

 3. 3. Dwindling diversity : attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Stina Mortensen; [2019]
  Nyckelord :Nepal; agrobiodiversity; conservation; attitudes;

  Sammanfattning : Nepal’s rich agrobiodiversity is rapidly decreasing, as local varieties of crops are replaced by imported hybrid or improved varieties. At the same time, in light of the increasingly apparent effects of climate change, the need for a broad genetic base in order to maintain the ability to adapt to new conditions is evident. LÄS MER

 4. 4. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Viktor Ånöstam; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; ekonomi; lantbruk; viltskador; CBA; kvalitativ multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. LÄS MER

 5. 5. Den skånska faunans monarki: En studie angående den skånska kronviltspopulationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Ola Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The red deer is an animal that most of us know and expect when speaking of big animals in the Swedish fauna. But this has not always been the case. The red deer was almost extinct in the beginning of the 20th century, the life force is mostly regained today but there are still hurdles in the way. LÄS MER