Sökning: "nya läroplanen 2011"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden nya läroplanen 2011.

 1. 1. Hållbar utveckling i svenska läroböcker för gymnasiekemi : En litteraturstudie av läromedel för gymnasiekurserna Kemi 1 och Kemi 2.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Hampus Norlander; [2020]
  Nyckelord :Keywords Chemistry; secondary education; sustainable development; textbooks; Nyckelord: Gymnasiet; Hållbar utveckling; kemi; Läromedel;

  Sammanfattning : År 2011 antogs en ny läroplan i Sverige, där större fokus lades på hållbar utveckling än i tidigare läroplaner i såväl skolan som helhet, men också bland annat ämnesplanerna för Kemi 1 & 2 (Skolverket, 2018; Skolverket, 2011). I anslutning till detta publicerades nya läromedel som skulle överensstämma med den nya läroplanen. LÄS MER

 2. 2. Alltid stavas alltid med två L : En uppsats om attityder om och erfarenheter av bedömning i svenska över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Liselott Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Assessment; the subject Swedish; Lpo-94; Lgr-11; Bedömning; ämnet svenska; Lpo-94; Lgr-11;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på två enkätundersökningar, som utfördes 2009 samt 2019 på två olika skolor, innehållande tre olika enkäter, en till föräldrar och elever i en klass 1 respektive klass 6 och en till lärarna. Frågorna har handlat om vad som anses viktigast att fokusera på när elevtexter ska bedömas och hur det känns att få en text bedömd. LÄS MER

 3. 3. Grundskollärares inställningar till ämnesintegrerat arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karolina Edin; Linnéa Linde; [2020]
  Nyckelord :ämnesintegration; ämnesövergripande; interdiscpilinary; teachers views; teachers’ beliefs; interdisciplinary school; interdisciplinary teachers’ opinions;

  Sammanfattning : Det står ingenstans i styrdokumenten att skolan ska vara rolig och att det är det undervisningen ska fokusera på. Men det är oftast mer intressant för elever att lära om undervisningen är rolig. Ämnesintegrerat arbete beskrivs i den här kunskapsöversiktens artiklar som ett roligt sätt både att undervisa på och att ta in nya kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Kemilaborationen i förändring : Sex erfarna lärares syn på hur laborationer förändrats över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Niklas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kemi; Laborationer; Förändring; Ramfaktorer; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna forskningsrapport fokuserar på gymnasieskolans laborationer i kemi och hur dessa förändrats under de senaste 10-20 åren. Motivet till att studera detta är ambitionen att få ökad didaktisk förståelse för laborationen som viktigt inslag i kemiundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Betygssättning i särskolan : En intervjustudie med döva och hörselskadade elever i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jonathan Sikh; Paulina Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Betyg; dövhet; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ studie och särskola.;

  Sammanfattning : Särskolan har länge präglats av ett omsorgsperspektiv (SOU, 2011:8). Detta var något som förändrades när särskolans nya läroplaner (Lsär11 och Gysär13) tillkom. Den nya läroplanen har en större betoning på kunskap istället för omsorg (Skolverket, 2013a). LÄS MER