Sökning: "nya tiden ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden nya tiden ekonomi.

 1. 1. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 2. 2. En studie om ekonomisk lönsamhet inom textilindustrin med fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Angela Bayat; Sarah Chowdhury; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; sustainability; sustainable production; textile industry; environment; textiles; clothing; recycling; resource efficiency; circular economy; circular business models; product life cycle; textile fibers; hållbar utveckling; hållbarhet; hållbar produktion; textilindustrin; miljö; textilier; kläder; återvinning; resurseffektivitet; cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; produktlivscykel; textila fibrer;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en studie av textilindustrin. Rapporten ingår i kursen Examensarbete inom industriell produktion som ingår i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik. Studien är relevant i tiden då mycket forskning sker för att lösa de nuvarande respektive framtida problemen. LÄS MER

 3. 3. Hållbara fonder och fondbolagens legitimitet : En studie om sambandet mellan ekonomistudenters preferenser och hållbart fondsparande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Gylling; Emil Larsson; [2021]
  Nyckelord :ESG; Fund savers; Sustainable investments; Legitimacy; Legitimacy gap; SRI.; ESG; Fondsparare; Hållbara investeringar; Legitimitet; Legitimitetsgap; SRI.;

  Sammanfattning : Områdesbeskrivning: Hållbara fonder har med tiden blivit ett alltmer populärt investeringsalternativ för fondsparare. Tillsammans med en högre hållbarhetsmedvetenhet bland konsumenter, har företag behövt anpassa sina strategier för att nå upp till samhällets förväntningar kring hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Kategorisering av sortiment för ökad servicenivå : En fallstudie på Back on Track AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emilia Hammarström; Elsa Hillberg; Staffan Johnson; Adan Larsson; [2021]
  Nyckelord :kategorisering; ABC; HML; FSN; prognos; prognostisering;

  Sammanfattning : Rapporten utgår från olika kategoriseringsmetoder för att på sikt öka servicenivån. Fallföretaget har under den senaste tiden expanderat, vilket bidragit till att de inte längre kan möta efterfrågan. De inköpsstrategier som tidigare använts är inte längre tillräckliga för de nya försäljningsvolymerna. LÄS MER

 5. 5. Effekter på klimat, hydrologi och biologisk mångfald av en potentiell våtmarksrestaurering i ån Sennan, Halmstad Kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Jansson; [2020]
  Nyckelord :Wetlands; peatlands; restoration; hydrology; green house gases; biodiversity; Våtmarker; torvmarker; restaurering; hydrologi; växthusgaser; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : 1928 beslutades att ån Sennan norr om Karlstorp skulle sänkas, rätas ut och delvis kanaliseras för att öka arealen produktiv jordbruksmark. Men åtgärderna orsakade även flera problem både inom och utanför det område som man undersökte innan genomförandet. LÄS MER