Sökning: "nya zeeland ekonomi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nya zeeland ekonomi.

 1. 1. Gångavstånd till utrymningsvägar : En studie om gångstånden till utrymningsvägar och dess dimensioneringsmöjligheter med hjälp av förenklad dimensionering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stefan Ullström; [2015]
  Nyckelord :distance; evacuations; routes; fire; dimensioning; housing; building and planning; gångavstånd; utrymning; branddimensionering; Boverket;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe title of this degree project after  three years long education of construction engineering is “Distances to evacuation routes” with the subtitle “A study of walking distances to escape routes and its design possibilities using simplified dimensioning”. The idea for the project came from the company Fire AB in Västerås. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstruktur i fastighetsbranschen : En studie av svenska noterade fastighetsbolag 2005-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Richard Olsson; Alexander Jovanovic; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent studies made by Margaritis and Psillaki,have shown that a lower debt ratio and higher efficiency are correlated in their studies performed oncompanies in New Zeeland. Other researchers have been able to show a connection between other industries than the one used in our studies,among these are Titman and Wessler. LÄS MER

 3. 3. Intern varumärkesutveckling stavas lean : – En fallstudie hos den Nya Zeeländska mediebyrån Carat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Tom Bogren; Martin Gamhed; [2010]
  Nyckelord :Lean; Intern varumärkesutveckling; serviceföretag;

  Sammanfattning : I alla sorters affärer är det viktigt att skapa ett mervärde till kunden och detta kan uppnås på flera olika sätt. Lean är en filosofi vars mål är att förbättra företagets prestationer genom flera olika verktyg. Vår uppdelning av lean har skett i tre begrepp; 5S, Just – In- Time och Total – Quality – Management. LÄS MER

 4. 4. Stora Böcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Josefin Sjöström; Lisa Wahlberg; [2008]
  Nyckelord :avkodningsinriktning; gemensam läsning; helspråksinriktning; kiwi; läsinlärning; Nya Zeeland; skolsystem; storboksmetoden; vägledd läsning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka förutsättningar som finns att arbeta med storboksmetoden och relatera dessa till hur storboken används på Nya Zeeland. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och bygger på en kvalitativ enkätundersökning, intervjuer med fyra lärare samt en intervju med en förlagsredaktör på Bonnier Utbildning. LÄS MER