Sökning: "nybyggnadskarta"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nybyggnadskarta.

 1. 1. Framställningsprocessen för nybyggnadskartor i Gävle kommun.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Ulrika Sjöberg; [2011]
  Nyckelord :Nybyggnadskarta; bygglov; bygglovsprocess och Gävle kommun.;

  Sammanfattning : Nybyggnadskartan är en del i bygglovsansökan och visar hur en fastighet är bebyggd, får bebyggas och visar detaljplanens bestämmelser för den berörda fastigheten. I Gävle kommun har nybyggnadskartans process varit en "het potatis" under en tid då många har varit missnöjda med processen. LÄS MER

 2. 2. Nybyggnadskarta och terrängmodell för ett framtida småhusområde i södra Årsunda

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tommy Fredriksson; [2011]
  Nyckelord :nybyggnadskarta; digital terrängmodell; geodetisk inmätning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bistå stadsingenjörskontoret vid Sandvikens kommun som behöver hjälp att mäta in mark, vägar och objekt som kan påverka genomförandet av en detaljplan för etablering av småhustomter i södra Årsunda. Inmätning av området utfördes med en totalstation Leica TPS 1203+ inlånad från Högskolan i Gävle. LÄS MER