Sökning: "nyckelord i svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden nyckelord i svenska språket.

 1. 1. ”Ett enklare språk”. En undersökning av svåra ord i lättlästa nyhetsartiklar riktade mot inlärare av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jill Bjerrehus; [2021-06-24]
  Nyckelord :andraspråksinlärare; sfi; lättläst; enkät; lexikogrammatisk analys; Radio Sweden;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur personer som är inlärare av svenska uppfattar svåra ord i lättlästa nyhetsartiklar. Målgruppen för undersökningen är elever som studerar på de högre nivåerna av sfi. LÄS MER

 2. 2. Samordnad Individuell Plan : En sytematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linus Frost; Linn Ottisdotter; [2021]
  Nyckelord :Coordinated individual plan; Lack of knowledge; Process of planning; Cooperation between authorities;

  Sammanfattning : Swedish agency for health technology assessment and assessment of social services (SBU) published a scientific study on a knowledge gap in coordinated planning for people with mental disabilities. The aim of our paper is to identify research relevant regarding coordinated individual plans (SIP) and individual plan (IP) for people with mental disabilities from both the patient's and professional perspectives and investigate the collaboration and knowledge of the professionals. LÄS MER

 3. 3. Talspråket - dagens nya skriftspråk? : Skriver elever såsom de talar? En kvalitativ studie om några lärares syn på elevers talspråkliga inslag i skriftspråket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Salam Rabie Salim; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; digitalisering; skolspråk; skriftspråk; talspråk; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några ämneslärare i svenska på gymnasiet anser att elevernas talspråk influerar skriftspråket. Fem intervjuer har genomförts med ämneslärare i svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig nya ord på spanska : En studie om de strategier som tillämpas i undervisning och inlärning av nya ord i det spanska språket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magela Reyes Cruz; [2021]
  Nyckelord :spanska som främmande språk; språkinlärningsstrategier; inlärning av ordförråd; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Abstrakt Bör elever lära sig nya ord från enkla listor eller genom mer innehållsrika exempel? Syftet med uppsatsen är att studera de strategier för språkinlärning som används av elever ihögstadiet, som har svenska som modersmål, i processen för att lära sig nya ord på spanskasom ett främmande språk, samt att studera de strategier som används i processen att lära utordförråd i ämnet spanska som främmande språk. Avsikten är att komma fram till vilkenkombination av strategier och metoder som är mest effektiva för denna grupp av elever vidinlärning av nytt ordförråd. LÄS MER

 5. 5. "Det kanske blir likvärdigt men inte rättvist" : Lärarnas uppfattningar kring anpassningar och likvärdighet vid de nationella proven i svenska för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Hägglund; Tuuli Töyli; [2021]
  Nyckelord :Extra anpassningar; nationella prov; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hägglund, Anna och Töyli, Tuuli (2021). ”Det kanske blir likvärdigt men inte rättvist”. Lärarnas uppfattningar kring anpassningar och likvärdighet vid de nationella proven i svenska för elever med språkstörning. LÄS MER