Sökning: "nyckeltal fastighetsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden nyckeltal fastighetsbolag.

 1. 1. IFRS16 - Leases

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Göthlin; Nicole Rigogianis; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing; Site leasehold right; Valuation; Financial Ratios; IFRS 16; Leasing; Tomträtt; Värdering; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Från och med den 1 januari 2019 infördes den nya internationella redovisningsstandarden IFRS 16 - Leases och ersätte den gamla standarden IAS 17 - Leases. Klassificeringen av leasingavtal mellan operationella och finansiella enligt IAS 17 - Leases har kritiserats för att ha skapat ett incitament för företag att redovisa leasingavtal som operationella och således undvika att kapitalisera kontrakten i balansräkningen som en leasingtillgång respektive leasingskuld. LÄS MER

 2. 2. Implementering av IFRS 16 : En fallstudie på ett icke-noterat fastighetsbolag som frivilligt har valt att tillämpa redovisning enligt IFRS

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Mörtsell; Marcus Thörnberg; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; IFRS; Lessees; Implementation; Institutional theory; IFRS 16; IFRS; Leasetagare; Implementering; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Enligt nya leasingstandarden IFRS 16 kommer all leasing av väsentlig karaktär att redovisas ileasetagarens balansräkning, dels som en tillgång och dels som en skuld. Detta innebär attleasetagarna måste värdera leasingen för att kunna aktivera denna i sin balansräkning. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av IFRS under högkonjunktur : En undersökning av icke noterade K3-fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anders Dahnér; [2017]
  Nyckelord :IAS 40; IFRS; Voluntary; incentives; K3-companies; Real estate companies; IAS 40; IFRS; Frivillig; incitament; K3-företag; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Uppsatsens fokus var att undersöka i vilken utsträckning icke noterade K3-fastighetsbolag i Stockholm, Sverige frivilligt tillämpar verkligt värde genom användandet av International Financial Reporting Standards, IFRS som redovisningsstandard. Ämnet är aktuellt med tanke på de höga marknadsvärdena på fastighetsmarknaden i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Redovisningsregelverk – Något som leder till ekonomiska konsekvenser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Carlsson; Ingrid Hagnelius; Erik Isberg; [2017]
  Nyckelord :K3; K2; Redovisningsregelverk; Fastighetsbolag; Ekonomiska konsekvenser; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att studera huruvida redovisning enligt K2- respektive K3-regelveket medför några ekonomiska konsekvenser för fastighetsbolag. Metod: Uppsatsen utgår från den deduktiva forskningsansatsen och följer en kvantitativ forskningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Credit Risk Assessment of Real Estate Companies : How does the Credit Assessment of Banks and Bond Investors Differ?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linnéa Hellström Ängerud; [2017]
  Nyckelord :Credit risk; credit risk assessment; bonds; bond investor; bank loan; kreditrisk; kreditbedömning; banklån; obligation; obligationsinvesterare;

  Sammanfattning : The vast majority of the Swedish real estate companies are to some extent financed by debt and are dependent on external capital when expanding their business. Swedish real estate companies have traditionally financed their business through bank loans, but as a result of – among other things – stricter regulations, an increasing share of the Swedish real estate companies seek funding in the capital market, and corporate bonds in particular have emerged as an alternative to bank loans. LÄS MER