Sökning: "nyckeltal fastighetsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden nyckeltal fastighetsbolag.

 1. 1. Tillämpning av IFRS under högkonjunktur : En undersökning av icke noterade K3-fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anders Dahnér; [2017]
  Nyckelord :IAS 40; IFRS; Voluntary; incentives; K3-companies; Real estate companies; IAS 40; IFRS; Frivillig; incitament; K3-företag; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Uppsatsens fokus var att undersöka i vilken utsträckning icke noterade K3-fastighetsbolag i Stockholm, Sverige frivilligt tillämpar verkligt värde genom användandet av International Financial Reporting Standards, IFRS som redovisningsstandard. Ämnet är aktuellt med tanke på de höga marknadsvärdena på fastighetsmarknaden i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Redovisningsregelverk – Något som leder till ekonomiska konsekvenser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Carlsson; Ingrid Hagnelius; Erik Isberg; [2017]
  Nyckelord :K3; K2; Redovisningsregelverk; Fastighetsbolag; Ekonomiska konsekvenser; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att studera huruvida redovisning enligt K2- respektive K3-regelveket medför några ekonomiska konsekvenser för fastighetsbolag. Metod: Uppsatsen utgår från den deduktiva forskningsansatsen och följer en kvantitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Credit Risk Assessment of Real Estate Companies : How does the Credit Assessment of Banks and Bond Investors Differ?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linnéa Hellström Ängerud; [2017]
  Nyckelord :Credit risk; credit risk assessment; bonds; bond investor; bank loan; kreditrisk; kreditbedömning; banklån; obligation; obligationsinvesterare;

  Sammanfattning : The vast majority of the Swedish real estate companies are to some extent financed by debt and are dependent on external capital when expanding their business. Swedish real estate companies have traditionally financed their business through bank loans, but as a result of – among other things – stricter regulations, an increasing share of the Swedish real estate companies seek funding in the capital market, and corporate bonds in particular have emerged as an alternative to bank loans. LÄS MER

 4. 4. Företagsvärderande nyckeltal : Nyckeltal som beskriver aktiekursen hos fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Nyckeltal; Fastighetsbolag; Företagsvärdering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Företagsvärderingar och branschanalyser kan se olika ut och rikta sig till olika intressenter. För att kunna jämföra ekonomisk information krävs en god uppfattning om vad som är värderelevant att undersöka närmare i företagens redovisningar inför investeringar i den valda branschen. LÄS MER

 5. 5. Omregleringens effekter på de kommunala bostadsfastighetsaktiebolagens kapitalstruktur : En kvantitativ studie om hur kapitalstrukturen förändras utifrån lagen om kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Cederberg; Maximilian Mohlkert; [2015]
  Nyckelord :trade-off theory; pecking order theory; Fastighetsbolag; bostadsbolag; lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : De kommunala bostadsfastighetsaktiebolagen har haft en fördel jämtemot de privata bostadsfastighetsbolagen när det kommer till risker och konkurrens där stora skillnader har varit tillgången samt kostnaderna för finansiering. För att verka för en mer konkurrensneutral marknad genomfördes en omreglering som implementerades genom en ny lag 2011. LÄS MER