Sökning: "nyckeltal tillverkande företag"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden nyckeltal tillverkande företag.

 1. 1. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER

 2. 2. Prestationsmåttens betydelse för den operativa nivån : Hur produktionsoptimering underlättar produktionsplaneringen i tillverkande företag 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefine Färm; Caroline Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Prestationsmått; nyckeltal; Lean; tillverkande företag; produktionsplanering; operativ nivå; produktion; mål; prestationsmätningssystem; produktionsflöde;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prestationsmått är en viktig faktor för tillverkande företags produktion. På senare tid har konkurrensen ökat samtidigt som automatiseringen har utvecklats. Det har skapat ett större tryck på företag att ha kontroll över sina produktionsprocesser och optimera produktionsplaneringen. LÄS MER

 3. 3. En studie om feedbacks värde hos tillverkande företag : Ett kandidatarbete inom industriell produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Ludvig Bengtsson; Axel Heilborn; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Framtiden ställer större krav på att den tillverkande industrin blir mer resurseffektiv. Redan under 1900-talet lades grunderna, för det som nu kallas Lean Production, av Toyotagrundaren Sakichi Toyoda, med visionen att effektivisera tillverkning. LÄS MER

 4. 4. Värdeflödesanalys av leveransprovning : en fallstudie på Sandvik Materials Technology

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Pedersen; [2016]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The findings in this thesis summary is based on work and studies at Sandvik Materials Technology Tubes’ (“SMTT”) department for Material End Testing (“MET”), a unit responsible for various testing and measurements that are aimed and ensuring that the produced material meets or exceeds the customer’s specifications. SMTT is an Industrial Manufacturing company. LÄS MER

 5. 5. Konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal på svenska tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :William Planken; Mikaela Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Altman; bankruptcy; Z -scoremodel; revision; bankruptcy prediction; business failure; financial ratios; accounting traditions.; Altman; konkurs; Z´-scoremodell; revidering; konkursprediktion; företagsmisslyckande; finansiella nyckeltal; redovisningstraditioner;

  Sammanfattning : Problem: I dagens Sverige har det blivit tämligen enkelt att starta upp ett eget aktiebolag och till följd av detta har antalet konkurser ökat. Konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal är ett beforskat område och sträcker sig tillbaka till början av 1960-talet. LÄS MER