Sökning: "nyckeltal."

Visar resultat 1 - 5 av 885 uppsatser innehållade ordet nyckeltal..

 1. 1. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER

 2. 2. Vägledande faktorer vid investeringsbedömning för ett fastighetsbolag med verksamhet inom samhällsfastigheter : En fallstudie i samarbete med Ledstången Stockholm AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Micaela Hermansson; Martin Palm; [2021]
  Nyckelord : Pawnbroking ; Public register over tenant-owned apartments ; Real estate brokers ; Tentant-owned apartment ; Bostadsrätt ; Fastighetsmäklare ; Offentligt bostadsrättsregister ; Pantsättning ;

  Sammanfattning : Intresset för samhällsfastigheter har ökat avsevärt på senare år. Långa hyreskontrakt med offentligt finansierade hyresgäster gör att segmentet ses som en trygg investering med stabila kassaflöden. Svenska samhällsfastigheter AB delägs av Ledstången och är ett av bolagen som investerar i samhällsfastigheter. LÄS MER

 3. 3. System för uppföljning och erfarenhetsåterföring av kalkyler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Lina Nilsson; Lisa Miletic; [2021]
  Nyckelord :Uppföljning; Erfarenhetsåterföring; Produktionskalkyl; Anbudskalkyl; Kostnadsposter; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppföljning behövs i ett företag för att kunna styra företaget mot de ekonomiska mål som eftersträvas. För att ha en fungerande uppföljningsprocess krävs det att projektet är planerat på ett strukturerat sätt, för att på så vis ge uppföljningen en grund. LÄS MER

 4. 4. Teknisk tillgänglighet och dess betydelse för underhållsarbete i produktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alex Sundin; Alfred Lifwergren; [2021]
  Nyckelord :Maintenance; Technical availability; OEE; OPE; key performance indicators; production system; Sustainability; Underhåll; Teknisk tillgänglighet; OEE; OPE; Nyckeltal; produktionssystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes hösten 2020 på Scania Industrial Maintenance i Södertälje. Arbetet har fokuserat på två avdelningar inom produktionsavsnitten Transmissionsbearbetning samt Motorbearbetning, en avdelning från vardera produktionsavsnitten. LÄS MER

 5. 5. Teknisk Tillgänglighet : En insyn på dess tillämpning inom tillverkningsindustrinTechnical

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aidin Baghestani; Fahim Rahman; [2021]
  Nyckelord :Availability; Serial availability; parallel availability; MTBF; MTTR; Reliability; Production maintenance; Predictive maintenance; Corrective maintenance; Tillgänglighet; Seriell tillgänglighet; Parallell tillgänglighet; MTBF; MTTR; Driftsäkerhet; Underhållsmässighet; Underhållssäkerhet; Funktionssäkerhet; Produktionsunderhåll; Förebyggande underhåll; Avhjälpande underhåll;

  Sammanfattning : Inom tillverkningsindustrin präglas ständig utveckling och förbättringsarbete, speciellt när det kommer till produktionsavdelningen, som är hjärtat för verksamheten. Det är här produkterna vi konsumenter drömmer om visualiseras, definieras och förbereds för att komma till liv. LÄS MER