Sökning: "nyckeltalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet nyckeltalsanalys.

 1. 1. Nyckeltalsanalys mellan IFRS och US GAAP : En kvantitativ studie av dubbelnoterade läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Bernhard; Gustavsson Simon; [2019]
  Nyckelord :IFRS; Läkemedelsföretag; Nyckeltal; Redovisning; US GAAP;

  Sammanfattning : Ekonomin blir allt mer global och redovisningsinformation analyseras av olika investerare över hela världen. Informationen som jämförs behöver vara jämförbar med varandra för att ge rättvisande vägledning i ett beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. En nyckeltalsanalys för SAS schemaläggning av flygbesättningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecka Collin; Ilda Druskic; [2019]
  Nyckelord :SAS; examensarbete; flygbolag; nyckeltal; metodik; schemaläggning;

  Sammanfattning : Flygbranschen besitter stora innovativa kunskaper och är dessutom en väsentlig bransch för framtidens tekniska utveckling. För att flygbolagen ska kunna bedriva sin verksamhet finns det tre huvudaspekter som måste planeras och övervakas för att uppnå en operativ effektivitet. De tre aspekterna är: flygbesättning, flygplan och passagerare. LÄS MER

 3. 3. Bättre företagsprestationer genom effektivare arbetsgrupper : En fallstudie på Öresundskraft AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Klara Lampa; [2017]
  Nyckelord :Supply chain management; effektivitet; prestation; team; grupputveckling;

  Sammanfattning : Denna fallstudie som utförts på energibolaget Öresundskraft AB undersöker sambandet mellan effektivisering av arbetsgrupper och företagsprestationer. En nyckeltalsanalys, en korrelationsanalys och en intervjustudie gjordes på Öresundskraft, tillsammans med en jämförelse med andra energibolag. LÄS MER

 4. 4. Goodwillnedskrivning i Europa –Studie om goodwillpostens utveckling samt specifika faktorer som påverkar goodwillnedskrivningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ljungberg; Ana Maria Turcu; [2015-06-18]
  Nyckelord :Goodwillnedskrivning; IFRS-regelverket; skillnader mellan IFRS-länder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan år 2005 är det obligatoriskt för samtliga EU-länderatt tillämpa IFRS-regelverket vid upprättande av koncernredovisning. I samband medinförandet av IFRS togs möjligheten att skriva av goodwillposten bort till förmån förobligatoriska nedskrivningstester. LÄS MER

 5. 5. Performance Indicator Analysis as a Basis for Process Optimization and Energy Efficiency in Municipal Wastewater Treatment Plants

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Elin Wennerholm; [2014]
  Nyckelord :Performance indicators; wastewater treatment; process performance; energy efficiency; secondary treatment; Nyckeltal; avloppsvattenrening; processprestanda; energieffektivisering; biologisk rening;

  Sammanfattning : The aim of this Master Thesis was to calculate and visualize performance indicators for the secondary treatment step in municipal wastewater treatment plants. Performance indicators are a valuable tool to communicate process conditions and energy efficiency to both management teams and operators of the plant. LÄS MER