Sökning: "nycklen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nycklen.

 1. 1. Relay-attacker : Utnyttjande av trådlösa bilnycklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anton Marklind; Simon Marklind; [2019]
  Nyckelord :Relay attacks; keyless; remote control keys; RKE; PKES; interception; Relay-attacker; keyless; fjärrnycklar; RKE; PKES; avlyssning;

  Sammanfattning : Bilen är en av de saker som många människor använder dagligenoch för att underlätta användandet kommer det hela tiden nya funk-tioner som underlättar användandet. Ett exempel är trådlösa nycklar. LÄS MER

 2. 2. Kunskap : nycklen till framgång?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Linda Lycken; Rafael Vega Trujillo; [2011]
  Nyckelord :Knowledge Management;

  Sammanfattning : Titel: Kunskap – nyckeln till framgång?Seminariedatum: 2011-01-12Högskola: Mälardalens Högskola VästeråsInstitution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingÄmne/kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi – FÖA 300Författare: Linda Lycken (780131) och Rafael VegaTrujillo (870711)Handledare: Sara MelénNyckelord: Innovation, kunskap, knowledge managementSyfte: Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för den kunskap som finns på ASSA samt att se hur kunskap påverkar utvecklingen av innovationer.Metod: Kvalitativ och deduktiv metod. LÄS MER