Sökning: "nyemission aktiekurs"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden nyemission aktiekurs.

 1. 1. Abnorm avkastning på kort och lång sikt vid nyemission : En studie av riktade emissioner och företrädesemissioner på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindgren; Niclas Thell; [2018]
  Nyckelord :Företrädesemission; riktad emission; abnorm avkastning; eventstudie; Calendar Time Portfolio Approach; Pecking Order Theory; Signalteori;

  Sammanfattning : När ett bolag tar in kapital genom en emission kan de antingen använda sig av en riktademissionen eller av en företrädesemission. Tidigare forskning har visat att bolag har ennegativ aktieutveckling efter en nyemission. LÄS MER

 2. 2. Nyemissionens påverkan på aktiekursen : En eventstudie om hur tillkännagivanden av nyemissioner påverkar aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tomas Thomas; Ornamo-Aryo Chabo; [2016]
  Nyckelord :Equity issue; abnormal return; event study; share price; announcement; Nyemission; abnormal avkastning; eventstudie; aktiekurs; tillkännagivande;

  Sammanfattning : Aktiebolag har i dagsläget ett antal olika alternativ för att få in nytt kapital. Vid ett kapitalbehov så kan företaget välja att genomföra en nyemission. Tidigare forskning kring nyemissioner visar att det sker en generell nedgång av aktiekursen vid tillkännagivandet av nyemissionen. LÄS MER

 3. 3. Hur reagerar aktiekursen vid ett tillkännagivande om en nyemission?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sandino Salvador Flores Frias; Picko Sarwar; [2011]
  Nyckelord :aktier; nyemission; den effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Inledning: När ett aktiebolag behöver nytt kapital de bland annat välja att utföra en nyemission. Enligt en stor del av den tidigare forskningen tas dessa emot på marknaden på ett negativt sätt. Resultatet blir ofta en nedgång i aktiekursen. LÄS MER

 4. 4. Equity issue announcement vs. the stock price : En eventstudie om hur ett tillkännagivande av en nyemission påverkar aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Dragana Grujicic; Johanna Biderman; [2009]
  Nyckelord :Event study; equity issue; stock price reaction; abnormal return; Efficient market hypothesis; Eventstudie; nyemission; aktiekursreaktion; abnormal avkastning; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Marknadens reaktion när ett företag informerar och annonserar om en eventuell nyemission sägs vara oförutsägbar. Enligt tidigare forskning pressas aktiekursen i de flesta fallen nedåt vid en nyemission. LÄS MER

 5. 5. Kursutveckling vid nyemissionsmeddelande : Stockholmsbörsen 2000-2004

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Majed Masud; [2006]
  Nyckelord :Nyemission; nyemissionsmeddelande; aktiekurser; stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Aktiebolagsformen är i dagsläget den klart vanligaste företagsformen på den svenska marknaden. Aktiemarknaden har till uppgift att bland annat bistå med riskkapital för framtida finansiering av expansion och utveckling. LÄS MER