Sökning: "nyfödda barn"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden nyfödda barn.

 1. 1. NAR ENS BARN BEHOVER NEONATALVÅRD - Erfarenheter av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Eggers; Olivia Järvholm; [2023-03-16]
  Nyckelord :Erfarenhet; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; neonatalvård; nyfödda barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal vårdas nyfödda barn som antingen fötts för tidigt eller är sjuka, vissa är både födda för tidigt och sjuka. De monitoreras och har i regel flera infarter, elektroder och andra medicinska hjälpmedel som kan vara ett hinder för föräldrarna att komma nära sitt barn och lära känna det. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn med en diagnos inom Nationell Högspecialiserad vård för barnkirurgi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Vilde Stankiewicz; Frida Andersson Ericsdotter; [2023]
  Nyckelord :Parents experience; Congenital Malformations; Hirschprungs disease; Diaphragmatic hernia; Anorectal malformations; Esophageal atresia; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: I Sverige år 2020 föddes det cirka 114 500 barn. Av dessa föds ungefär 2% med en missbildning som behöver behandlas inom medicinsk eller kirurgisk vård. De barnkirurgiska diagnoserna inom Nationell Högspecialiserad vård (NHV) är endast en liten del av alla de medfödda missbildningarna. LÄS MER

 3. 3. Partnerns upplevelse i samband med planerat kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Selma Grytzell; Malin Hammarström; [2023]
  Nyckelord :familj; partner; planerat kejsarsnitt; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att partnern både önskar och förväntas vara med och stödja sin respektive i samband med förlossning och i synnerhet vid kejsarsnitt. Samtidigt upplever sig partnern inte sällan exkluderade i samband med barnets födelse. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av hur anknytning främjas inom nationell högspecialiserad vård när barnet är vårdberoende under neonatalperioden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Alexandra Asknor; [2022]
  Nyckelord :Attachment; parents’ experience; national specialized medical care; neonatal period; nursing; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas 110 nyfödda barn på barnkirurgiska center för en diagnos inom nationell högspecialiserad vård i Sverige. Anknytningen mellan barn och föräldrar påbörjas redan under fostertiden och fortsätter efter förlossningen. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser då deras barn har vårdats i livets slut på neonatal intensivvårdsavdelning : Ur ett familjecentrerat perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Sasse Caroline; Johanna Wegar; [2022]
  Nyckelord :Neonatal Intensivvård; Familjecentrerad vård; Föräldrar; Upplevelser; Livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har ca 10% av de nyfödda barnen behov av neonatalvård där vanligaste dödsorsaken är asfyxi, infektioner, underburenhet samt fosterskador. Oavsett ålder ska välbefinnandet främjas till livets slut. LÄS MER