Sökning: "nyhet"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet nyhet.

 1. 1. NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV - En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Petersen; Ahmed Hanic; [2021-03-04]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsmedieundvikare; nyhetskonsumtion; Folk theories; Uses and gratification theory; intervjustudier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå fråntraditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behoven nyhetsmedieundvikare har.Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 3. 3. Aktiemarknaden under en pandemi : En empirisk studie av bolag på OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Christiansson Hammarskjöld; Sara Höögh; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Abnormal return; market efficiency; the company s size; industry; COVID-19; Abnormal avkastning; marknadseffektivitet; bolagets storlek; bransch;

  Sammanfattning : Från och med årsskiftet 2019/2020 kom Sverige och världen att påverkas av pandemin COVID-19. Det finns ett flertal studier på området om hur tidigare kriser och COVID-19 har påverkat marknaden, men avseende den svenska aktiemarknaden är tidigare studier bristande. LÄS MER

 4. 4. Gamla nyheter? : Om möjligheten att bevilja resning på redan föreliggande material

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Garpebring; [2021]
  Nyckelord :Resning; Bevisprövning; Tilläggsregeln; Fri bevisprövning; Processrätt; Straffprocessrätt; Extraordinära rättsmedel;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om resning kan och bör beviljas på grund av en oriktig bevisprövning utan att någonting nytt tillkommit i ärendet. Senast en sådan resningsgrund var uppe för seriös diskussion i Sverige, i slutet av 1930-talet, avfärdades den med hänvisning till att bevisfrågor kunde fullföljas till högsta instans. LÄS MER

 5. 5. Trovärdig nyhetskonsumtion på Instagram; Influencers påverkan på unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Elisabeth Nyström; [2021]
  Nyckelord :Social media; Instagram; news; news consumption; young adults; trustworthiness; fake news; Sociala medier; Instagram; nyheter; nyhetskonsumtion; unga vuxna; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : This study examined the topic of growing news consumption on Instagram and the impact that could have on the spread of misinformation. The purpose was to establish if there was an issue with news being mixed into a platform with Swedish influencers. LÄS MER