Sökning: "nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 1984 uppsatser innehållade ordet nyheter.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. En Förändrad Bild Av Flyktingar : En Kvalitativ Bildanalys Av Hur Dagens Nyheter Gestaltar Ukrainska Flyktingar 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alva Åsberg; Oscar Lagerstrand; [2023]
  Nyckelord :Flyktingar; Dagens Nyheter; Kvalitativ bildanalys; Ukrainska flyktingar; Gestaltningsteorin; Semiotisk bildanalys; Representationsteorin;

  Sammanfattning : In spring of february 2022 Russia attacked Ukraine because of indifferent politics and indifferences. This war has led to a massive refugee stream throughout Europe which has also led to news media following the events. LÄS MER

 3. 3. ”Missing white woman syndrome” i nyhetsrapporteringen av två försvunna kvinnor : En kvalitativ textanalys av två fall av försvunna kvinnor i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Nathalie de Alencar; [2023]
  Nyckelord :”missing white woman syndrome”; nyhetsmedia; andrafiering; idealt offer; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och jämför hur rapporteringen i två svenska nyhetsmedier, Dagens Nyheter och Expressen, skiljer sig mellan två fall av försvunna kvinnor som är av olika nationalitet men båda boende i Sverige. Studien har en kvalitativ ansats och har utförts genom kvalitativa textanalyser med massmedieretorisk textanalys som bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga mördare - de hämndlystna avvikelserna : En kritisk diskursanalys av kvinnliga mördares framställning i medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Posio; Amanda Lindvall; [2023]
  Nyckelord :Female Murderers; podcast; true crime; stereotypes; gender; critical discourse analysis; Kvinnliga mördare; podcast; true crime; stereotyper; genus; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Murder is something that both horrifies and arouses interest in our society. The media is acontributing factor to the different portrayals of murderers, potentially affecting the public'sunderstanding of the crime and the perpetrators behind it. This study analyses the representation of female murderers in podcasts. LÄS MER

 5. 5. Mediebilden av ukrainska flyktingar jämfört med syriska : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av SVT Nyheter och Dagens Nyheters rapportering av flyktingar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rakel Clinton; Julia Gillan; [2023]
  Nyckelord :Flyktingar; andrafiering; solidaritet; empati; global utblick och kosmopolitisk utblick;

  Sammanfattning : Sedan ukrainakrigets utbrott har det blossat upp diskussion kring huruvida det görs skillnad på flyktingar och flyktingar. Medan många av de ukrainska flyktingarna välkomnades med öppna armar och empati bemöttes flyktingar under 2015 ofta med motstånd och resistens. LÄS MER