Sökning: "nyhetsbyrå"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet nyhetsbyrå.

 1. 1. Great minds think alike En kvantitativ studie av utrikessidornas innehåll i 36 tidningar inom Mittmedia, Gota Media, Bonnier och Stampen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Aronsson; Sofia Kristoffersson; [2017-01-31]
  Nyckelord :foreign Pages; homogeneity; news agency; gatekeeper; media group; foreign news; homogenitet; likriktning; TT; nyhetsbyrå; mediekoncern; utrikesnyhet; utrikessidor;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the news reported on the foreign pages of 36 newspapers owned by four of the largest media groups in Sweden; Mittmedia, Gota Media, Bonnier and Stampen. Our aim was to examine what the distribution looked like between the self-produced foreign material and the material that was produced by news agencies. LÄS MER

 2. 2. Sverige i Sputnik News - en kvantitativ studie av ryska byrånyheter på nätet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Svante Nygren; [2017-01-03]
  Nyckelord :innehållsanalys; kvantitativ; nyhetsbyrå; Ryssland; propaganda;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vt/2016Handledare: Britt BörjessonKursansvarig: Malin SveningsonSidantal: 57Antal ord: 19511Nyckelord: innehållsanalys, kvantitativ, nyhetsbyrå, Ryssland, propagandaSyfte: Syftet har varit att undersöka vilka huvudsakliga ämnen och aktörer som behandlas inyheter från Sputnik News samt den bild nyhetsbyrån förmedlat av den europeiskamigrationskrisen 2015-2016 med avseende på SverigeTeori: Deskriptiv statistik och tidsserieanalys. Med utgångspunkt från prospektteorin ochteorier kring social identitet studeras migrationsfrågan i artiklar publicerade av Sputnik. LÄS MER

 3. 3. Mitt hem är min borg : En undersökning om synen på gated communities i svensk massmedia år 2015-2017

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Ekenvärn; [2017]
  Nyckelord :critical discourse analysis; gated communit*; media; news; newspapers; identity; Swedish; Sweden; kritisk diskursanalys; gated communit*; media; nyheter; tidningar; identitet; svensk; Sverige;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att finna och analysera mediediskurser ifråga om gated communities i Sverige under år 2015-2017. Tio tidningsartiklar har valts ut och analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys (CDA), eller mer specifikt en modell i fem steg som Peter Berglez har tagit fram. LÄS MER

 4. 4. Sportjournalistens två ansikten : En kvalitativ studie om sportjournalistens objektivt och subjektivt skiftande roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Louise Andersson; Anton Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Sports reporter; columnist; objectivity; subjectivity; cheering journalism; lack of time; controversial; Sportreporter; krönikör; objektivitet; subjektivitet; hejarklacksjournalistik; tidsbrist; kontroversiellt;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka hur reportrar, krönikörer och chefer inom sportjournalistiken förhåller sig till objektivitetsidealet i deras dagliga arbete. Vårt intresse har varit att ta reda på om dessa sju sportjournalister titulerar sig som reportrar, krönikörer eller både och. LÄS MER

 5. 5. TT och utlandsbilden : En kvantitativ innehållsanalys av utlandsbilden i Sveriges största nyhetsbyrå.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Daniel Arnfjell; Mikael Fagerberg; [2014]
  Nyckelord :Nyhetsbyrå; TT; utrikesnyheter; nyhetsvärdering; medieskugga; dagordning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the foreign news flow in Sweden´s largest news agency TT. Since TT has an important position as a news provider to most of Sweden´s local and national news outlets, it was important to examine exactly what their news stories consisted of. LÄS MER