Sökning: "nyhetsmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet nyhetsmedia.

 1. 1. Hur kommunicerar Försäkringskassan tillit och förtroende i tider av misstroende för myndigheten? En kritisk diskursanalys av debattartiklar publicerade i svensk nyhetsmedia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Johanna Sjöblom; [2019-11-11]
  Nyckelord :Försäkringskassan; Kritisk diskursanalys; Tillit; Social tillit; Socialt kapital; Förtroende; Strategisk kommunikation; Extern kommunikation; Myndighetskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats studeras hur Försäkringskassan, vars ansvarsområde är att förvalta det offentliga trygghetssystemet, väljer att kommunicera trygghet, tillit och förtroende i sina uttalanden i tider av misstroende. Detta för att dra slutsatser om hur Försäkringskassans externa kommunikation tar sig form och vilka diskurser som Försäkringskassan använder sig av när de talar till allmänheten. LÄS MER

 2. 2. PORTRÄTTERING AV AUTONOMA FORDON I NYHETSMEDIA En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Amra Zimic; [2019-08-07]
  Nyckelord :Autonoma fordon; nyhetsmedia; socialkonstruktivismen; kritisk diskursanalys; tredimensionella modellen; acceptans;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles are mentioned a lot in the news. What can be mentioned iscar incidents, discussions about ethics and morals and important safety aspectswhich can make the Swedish population to change their view of autonomous vehicles.Peoples approach is generally based on medias point of view. LÄS MER

 3. 3. Flyktingskap och nyhetsmedia : EN KVALITATIV STUDIE OM FLYKTINGAR, MEDIEEXPONERING OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carolin Amasia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Flyktingar; flyktingskap; affektivt välbefinnande; subjektivt välbefinnande; trauma reminders; känsloarbete; intervju; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur välbefinnandet hos personer med flykerfarenhet påverkas både momentant och långsiktigt av exponering av nyhetsmedia kring andra människor på flykt, och hantering av de känslor som uppkommer. Detta gjordes genom skriftliga intervjuer och analyserades med hjälp av tidigare forskning och teori kring känslohantering genom innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Den svenska klimatdiskursen : En diskursanalys av folkets klimatåsikter i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenni Lundh; [2019]
  Nyckelord :klimatdiskurs; advanced liberal democracy; klimatfrågan; WPR; diskursanalys; media; insändare; marknadisering; konsumentval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skandalöst eller överöst? : En kvalitativ innehållsanalys om rapporteringen av självständig poddradio i nyhetsmedia

  Magister-uppsats,

  Författare :Olle Älveroth; Artem Raunecker; [2019]
  Nyckelord :Poddradio; skandal; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre podd-incidenter tolkas och framställs i nyhetsmedia. Studiens syfte är att undersöka om incidenterna i poddarna kan uppfattas som skandalösa eller kontroversiella och hur nyhetsmedia väljer att rapportera kring dem. Studien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER