Sökning: "nyhetsmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet nyhetsmedia.

 1. 1. Skandalöst eller överöst? : En kvalitativ innehållsanalys om rapporteringen av självständig poddradio i nyhetsmedia

  Magister-uppsats,

  Författare :Olle Älveroth; Artem Raunecker; [2019]
  Nyckelord :Poddradio; skandal; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre podd-incidenter tolkas och framställs i nyhetsmedia. Studiens syfte är att undersöka om incidenterna i poddarna kan uppfattas som skandalösa eller kontroversiella och hur nyhetsmedia väljer att rapportera kring dem. Studien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lundh; [2019]
  Nyckelord :Me too; Intersectionality; agenda-setting theory; news media; Me too; Intersektionalitet; agendasättande journalistik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. LÄS MER

 3. 3. Iskalla maffiasvek : En kvantitativ innehållsanalys om hur organiserad brottslighet gestaltas i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erika Thunberg Aureliusson; Linnéa Fernström; [2019]
  Nyckelord :Organiserad brottslighet; gestaltning; dagordningsteorin; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Brott är generellt sett ett område som motsvarar många kriterier för nyhetsvärdering inom journalistiken och ämnet lockar till läsning. När media rapporterar om olika händelser i världen får därför framförallt våldsbrott mycket publicitet. LÄS MER

 4. 4. Viktrelaterade tillstånd och moral : En kvalitativ studie om Aftonbladets nyhetsrapportering om fetma och ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Noréa Dahlskog; [2019]
  Nyckelord :Fetma; ätstörningar; representation; nyhetsrepresentation; Aftonbladet; framing; kvalitativ; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Både fetma och ätstörningar klassificeras som viktrelaterade tillstånd som har förknippats med ökad risk för olika hälsoåkommor. En skillnad sinsemellan är dock statusen på de kroppar som respektive tillstånd associeras till, där övervikt stigmatiseras medan smalhet tvärtom idealiseras. LÄS MER

 5. 5. Kvällstidningarnas porträttering av kvinnliga mördare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Axelsson; Jenny Lokander; [2018]
  Nyckelord :porträttering; kvällstidningar; kvinnliga mördare; normativ femininitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kvinnliga mördare porträtteras i svenska kvällstidningar och om det finns återkommande mönster i nyhetsrapporteringen genom att jämföra två aktuella mordfall. Tidigare forskning har identifierat olika sätt att porträttera kvinnliga mördare på. LÄS MER