Sökning: "nyhetssändningar"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet nyhetssändningar.

 1. 1. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 2. 2. Vad är lätt i Nyheter på lätt svenska? : En jämförande undersökning av begripligheten i det audiovisuella språket i några av SVT:s nyhetssändningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ester Hedberg; [2022]
  Nyckelord :audiovisual; multimodal; semiotic resources; comprehensibility; news journalism; easy language; easy to read; clear language; audiovisuell; multimodal; semiotiska resurser; begriplighet; nyhetsjournalistik; lätt språk; lättläst; klarspråk;

  Sammanfattning : Not everyone can understand the regular news reports that are broadcast on television. The Swedish public service television company (SVT) therefore produces the newscast News in easy Swedish (Nyheter på lätt svenska), where the language is simplified. LÄS MER

 3. 3. Vem får vara med? - En undersökning av mångfalden i SVT:s lokala nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabelle Börgesen Perusko; Malin Ekström; [2021-07-01]
  Nyckelord :Mångfald; mediemångfald; representation; demokrati; lokala nyheter; public service;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mångfalden i SVT:s lokala nyheter sett till vem som får komma till tals och vilka geografiska områden som bevakas Teori: Normativ medieteori, mångfald, identifikation Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 315 nyhetssändningar från SVT:s 21 lokala redaktioner Resultat: Andelen manliga intervjupersoner var högre än andelen kvinnliga (55% män och 45% kvinnor). Personer i medelålder var kraftigt överrepresenterade och stod för 72% av det totala antalet intervjupersoner. LÄS MER

 4. 4. LÖSNINGSFRÄMJANDE ELLER LÖSNINGSHÄMMANDE? - En kvantitativ innehållsanalys över nyhetsporträtteringen i Sveriges Television & Sveriges Radio

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Svensson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Inramning; analysram; lösningsorientering; ansvarstillskrivning; personifiering medmänsklighet; konflikt; maktlöshet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att kartlägga hur stor närvaron av lösningsorienterad respektive icke lösningsorienterad porträttering är i SVT och SRs nyhetsinnehåll samt om, och i så fall hur porträtteringen har förändrats över tid. Teori: Inramningsteorin varifrån en egenskapad teori presenteras angående inramningars inbördes relationer. LÄS MER

 5. 5. Vem får agera expert? : en undersökning av mångfalden bland experter i SVT:s nyhetssändningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Emma Wendel; Sara Manelius Larsson; [2021]
  Nyckelord :Mångfald; Representation; Sveriges Television; Public service; Experter; Tv; Diversity; Swedish Television; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study seeks to determine the diversity within the group of experts in the swedish television news; Aktuellt , Rapport , Sportnytt and Kulturnyheterna . The study also aims to better understand how journalists choose these experts and reflect over the diversity within the group. LÄS MER