Sökning: "nyhetstidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet nyhetstidningar.

 1. 1. BLACK LIVES MATTER Krossade rutor eller fredliga demonstrationer? - En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Hjortstam; Hannah Lindgren; [2021-03-04]
  Nyckelord :Black lives matter; gestaltningsteorin; protestparadigm; nyhetsvärdering; nyhetstidningar; Black lives matter; framing; protest paradigm; news values; portrayal; news papers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black LivesMatter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020.The theory of framing, how people’s perception of a subject is affected by the media portrayal, is themotivation behind this study. LÄS MER

 2. 2. ”Ofta hade jag blåslagna ben för att de slog i listerna när han släpade mig mellan rummen” : - En diskursanalys om svenska tidningars rapportering kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sofie Lassfolk; Martina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :mens intimate partner violence against women; partner violence; news papers; discourse analysis; discourse; gender; mäns våld mot kvinnor i nära relationer; relationsvåld; nyhetstidningar; diskursanalys; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major societal problem that can manifest itself in many different ways. The purpose of this study was to see how Sweden's three largest news magazines portray the problem of men's intimate partner violence against women, how different subject-positions are presented and to investigate whether the public's view of the problem is affected by media reporting. LÄS MER

 3. 3. IS-ANHÄNGARE OCH RÄTTEN TILL MEDBORGARSKAP : En kvalitativ studie om samhällsdebatten i tre av Sveriges största nyhetstidningar gällande medborgarskap för IS-anhängare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Michelle Ive; Malin Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Citizenship; Conservatism; IS-supporters; Liberalism; Revocation; Socialism; IS-anhängare; Konservatism; Liberalism; Medborgarskap; Socialism; Återkallande;

  Sammanfattning : Previous research, which addresses the view of the revocation of citizenship for terrorist-related persons, is seemingly critical. It illustrates a lot of problems that an initiation of this action can cause, but despite this, a social debate is underway in Sweden about introducing this particular opportunity. LÄS MER

 4. 4. Att äta kakan och ha den kvar - En kvalitativ idéanalys av idéer i den svenska opinionsbildande journalistiken gällande statens roll under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :ideologisk utveckling; idéer; opinionsjournalistik; coronakrisen; statens roll; trygghet; frihet; nyliberalism; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Nyliberala idéer har på många sätt ersatt den socialdemokratiska ideologi som tidigare präglat det svenska samhället. Likaså, har den svenska opinionsjournalistiken som en del av samhället, också rört sig från vänster till höger opinions- och ägarmässigt. LÄS MER

 5. 5. I svallvågorna av Black Lives Matter-protesterna : En innehållsanalytisk studie av svensk nyhetsmedias porträttering om Black Lives Matter-rörelsen våren och sommaren 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elise Ekberg; Stina Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Social movements; Black Lives Matter; Portraiture; News media; Framing theory; Moral Panic Theory.; Sociala rörelser; Black Lives Matter; Porträttering; Nyhetsmedia; Gestaltningsteori; Teorin om moralpanik;

  Sammanfattning : This study’s purpose is, through content analysis, to interpret the portrayal of the human-rights movement Black Lives Matter during the spring and summer of 2020. Further intentions include examining and explaining the portrayals of the Swedish and the American movements. LÄS MER