Sökning: "nyhetsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet nyhetsvärdering.

 1. 1. (Klimat)förändringar i valrörelsen : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av svenska mediers klimatbevakning inför valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Ljungström; [2019]
  Nyckelord :klimat; media; politik; framing; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra hur klimatbevakningen i svenska medier förändrats över tid. I en kvantitativ innehållsanalys analyseras 303 artiklar från Sveriges två största betalda dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Artiklarna publicerades mellan 9 augusti – 9 september 2018 och 19 augusti – 19 september 2010. LÄS MER

 2. 2. Klimatfrågan som trängdes bort : En kvantitativ och kvalitativ analys av miljöjournalistik i svensk lokalpress och rikspress.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emilia Granberg; Jonatan Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Environment; Climate; Local press; National press; Framing; Environmental journalism; News values; Miljö; Klimat; Lokalpress; Rikspress; Framing; Miljöjournalistik; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the differences and similarities between how Swedish national press and Swedish local press cover the two topics climate and environment. To fulfill this aim the study strived to answer the questions: How much does Swedish local press and Swedish national press write about environmental issues and climate issues? What differences and similarities can be found in the way that Swedish national press and Swedish local press frame environmental issues and climate issues?   The study contains both a quantitative analysis and a qualitative analysis. LÄS MER

 3. 3. Sant eller falskt? : En studie om högstadieungdomars informationssökning och källkritiska förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällskunskap; källkritik; elever; högstadiet; filterbubbla; nyheter; nyhetsvärdering; sök; källor; internet; genus;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag som undersöker hur högstadieelever skattar sin egen sök- och källkritiska förmåga. Detta har sedan jämförts med hur de presterar i verkligheten när de söker och värderar information. LÄS MER

 4. 4. Hur stor makt har publiken? En kvalitativ studie om journalisters nyhetsvärdering och nyhetsurval i förhållande till statistik och klick inom Sveriges Radio.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennie Ölund; [2018-09-05]
  Nyckelord :Kvalitativa intervjuer; nyhetsvärdering; statistik; klick; public service; Sveriges Radio; presentation; medielogik; gatekeeping; publik; journalister; News judgement; statistics; clicks; public service; quality interviews; Sveriges Radio; presentation; media logic; gatekeeping; audience; journalistst;

  Sammanfattning : This study investigates how journalists, working at public service, are affected by clicksand statistics when they implement their professional news judgement. Today, trackingthe online audience allows journalists to see what kind of news the audience discuss onsocial media and what news they read or listen to at the medias website. LÄS MER

 5. 5. Ursäkta, är detta tjejernas omklädningsrum? - En kvantitativ studie om könsfördelning mellan kvinnliga och manliga idrottare i sportsidornas rapportering med fokus på den internationella kvinnodagen 2016 och 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Medin; [2018-02-13]
  Nyckelord :Könsfördelning; nyhetsvärdering; Sandra Harding; genuskontraktet; internationell kvinnodagen; sportrapportering;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT-17Handledare: Annika BergströmKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 35 sidorAntal ord: 15 092 ordSyfte: Denna uppsats handlar om att undersöka och studera könsfördelningen inom svensk dagspress i Sverige år 2016 och 2017. Studien är inriktad mot sport och idrottsutövare, därav kommer den endast studera sportsidorna och resterande inom tidningarna utelämnas. LÄS MER