Sökning: "nyhetsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet nyhetsvärdering.

 1. 1. VAD KAN HA ETT STÖRRE NYHETSVÄRDE ÄN FOTBOLLEN? En kvantitativ innehållsanalys av svensk morgon och kvällspress under fotbolls-VM i Qatar 2022 och fotbolls-VM i Ryssland 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredric Eriksson; joel lundström; [2023-10-02]
  Nyckelord :Fotbolls-VM; Qatar; Ryssland; migrantarbetare; mänskliga rättigheter; korruption; diskriminering; politiska frågor; krig; konflikter; nyhetsvärdering; nyhetsurval; kritik; journalistik;

  Sammanfattning : Executive summary The media plays a vital part of today's society and has a self-proclaimed responsibility to report what is seen as important for the citizens. The news media is also the biggest source of information for most of the population. LÄS MER

 2. 2. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 3. 3. Koranbränningar och medierapportering: före och efter höjningen av terrorhotnivån : En analys av koranbränningar, den förhöjda terrorhotnivån, mediepubliceringar och journalisters nyhetsvärdering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Jönsson; Solyana Tesfamicael; [2023]
  Nyckelord :Koranbränning; kriskommunikation; krisjournalistik; terrorhotnivå; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka kopplingen mellan koranbränningar, mediepubliceringar, den förhöjda terrorhotnivån och journalisters publicistiska ansvar och nyhetsvärderingar. Val av uppsatsämne grundar sig i att koranbränningar fått en stor medial uppmärksamhet, och koranbränningar kan enligt Säkerhetspolisen vara hotdrivande. LÄS MER

 4. 4. Butja genom journalistiken : En tematisk analys om hur New York Times och Dagens Nyheter gestaltar ockupationen av Butja efter Rysslands tillbakadragande. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alice Netinder; Adam Lindh; [2023]
  Nyckelord :Gestaltning; Butja; Tematisk analys; nyhetsbevakning; nyhetsmedier; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : The 3rd of April 2022, after Russian troops withdrew from the town of Bucha in Ukraine after a month of occupation. In the light of the retreat the world was shocked by the pictures that came from the war-torn town where dozens of dead civilians were laying on the streets with their hands tied behind their backs and bullet wounds in their heads. LÄS MER

 5. 5. "Hej Tiktok!" : en kvantitativ innehållsanalys av nyhetsvärdering på Tiktok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Johanna Grüter; Lina Buhre; [2023]
  Nyckelord :Tiktok; Sociala medier; Nyhetsvärden; Engagemang; Användare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker om nyhetsvärden som ökar potentialen för engagemang premieras i den svenska nyhetsdistributionen på Tiktok. Det görs med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys med variabler som utgår ifrån nyhetsvärdering som teoretiskt ramverk. LÄS MER