Sökning: "nyhetsval"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet nyhetsval.

 1. 1. “Viktigt att vara uppdaterad, inte hänga efter och bli en grottmänniska” - En kvalitativ studie om gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion via digitala nyhetsplattformar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia González; Malin Kjellqvist; [2020-02-03]
  Nyckelord :nyheter; gymnasieungdomar; behov; attityder; digitala nyhetsplattformar; sociala medier; nyhetsval; betalnyheter; gratisnyheter; uses gratifications; selektiv exponering.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion, specifikt inriktat på nyheter från digitala plattformar. Målet med studien är att få en bättre förståelse för, och en indikation på hur, ungas nuvarande konsumtion av nyheter ser ut. LÄS MER

 2. 2. Att ta del av en nyhet - hur fungerar det om du har måttlig utvecklingsstörning? : Erfarenheter från deltagare i kursen Anpassad IT på Mora Folkhögskola

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wille Johansson; [2019]
  Nyckelord :Måttlig utvecklingsstörning; nyhetsval; nyhetskonsumtion; online; eyetracker;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte. Personer med måttlig utvecklingsstörning kan tänkas möta flera svårigheter när de ska hitta och ta del av nyheter online. Svårigheterna kan vara tekniska, praktiska, ekonomiska och journalistiska. LÄS MER

 3. 3. Bästa nyhetskällan : en studie om att motivera nyhetsval

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Dellborg; Alfred Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Uses and gratifications; public service; nyhetskällor: nyhetsideal; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bästa nyhetskällan - en studie om att motivera nyhetsval är en uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Vi, Emma Dellborg och Alfred Ahlberg, har valt att studera hur unga vuxna motiverar sina val av nyhetskanaler. LÄS MER