Sökning: "nyinstitutionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet nyinstitutionalism.

 1. 1. Digitalisering - Vän eller fiende till det sociala arbetet? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av digitalisering inom försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annah Larsson Sundblom; Erica Skog; [2019]
  Nyckelord :digitalization; social workers; social welfare; digitalisering; socialsekreterare; försörjningsstöd;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter med digitalisering inom försörjningsstöd. Sju socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd i sju olika kommuner har deltagit i kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot en avvecklad jämställdhetspolitik i EU? : En fallstudie av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2006-2019 med historisk institutionalism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :EU; equality; strategy; new institutionalism; historical institutionalism; case study; process tracing; EU; jämställdhet; strategi; nyinstitutionalism; historisk institutionalism; fallstudie; process tracing;

  Sammanfattning : This study is a case study that observes the development of equality strategies in the European Union. After the former strategy for equality ended in 2015 there has been expectations that the European Commission would present a new strategy for equality. LÄS MER

 3. 3. Snabbspår för samhällsvetare - Idéresan från politiskt initiativ till konkreta handlingar på Arbetsförmedlingen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linda Mårtensson; Murat Ünal; [2018]
  Nyckelord :Snabbspår; Handlingsnät; Idéresa; Tolkning; Samverkan; Nyinstitutionalism; Översättning; Makt; Idéer; Organiseringsprocess;

  Sammanfattning : I uppsatsen har vi studerat arbetsmarknadssatsningen Snabbspår för samhällsvetare ur ett idéreseperspektiv. Med inspiration från Karin Kilhammars avhandling har vi använt Barbara Czarniawska och Bernward Joerges modell för resande idéer som forskningsdesign i uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. "Allting hör ihop, vi är inte isolerade öar" : En kvalitativ studie om socialsekreterares och skolkuratorers upplevelser av samverkan mellan myndigheterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Helles; Maja Klang; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; Skola; Socialtjänst; Nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Samverkan utgör en central del i arbetet kring barn och unga och det är viktigt att de som är i behov av stöd får hjälp i god tid, där har socialtjänst och skola en betydande roll. För att hjälpa barn och unga på bästa sätt är det viktigt att myndigheterna samverkar. LÄS MER

 5. 5. Det humanitära biståndets hjärna och hjärta : Professionalisering inom svenska humanitära frivilligorganisationer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelica Hejdenberg; [2017]
  Nyckelord :NGO; humanitarian aid; international aid; professionalism; neo-institutionalism; Bourdieu; frivilligorganisationer; humanitärt bistånd; internationellt bistånd; professionalisering; nyinstitutionalism; Bourdieu;

  Sammanfattning : Humanitarian crises, including natural disasters, epidemics and armed conflicts are managed mainly by humanitarian NGOs (non governmental organizations). In their work, NGOs have to encounter challenging ethical dilemmas, within other social organizations this has led to aspects of professionalism. LÄS MER