Sökning: "nyinstitutionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet nyinstitutionalism.

 1. 1. Kunskapsunderlag eller skyltfönstermaterial? : En kvalitativ studie om SKL brukarundersöknings användning inom IFO verksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alina Musatoiu; Alexandra Skrapegård; [2020]
  Nyckelord :Swedish Association of Local Authorities and Regions; user survey; Personal and Family counselling Services; quality; logic of “display window”; new institutionalism; transmission of ideas; SKL brukarundersökning; IFO; kvalitet; skyltfönsterlogik; nyinstitutionalism; idéspridning;

  Sammanfattning : Vår studie grundas på en fråga som vi tidigare inte har kunnat få tydligt svar på: vilken betydelse har SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter? Enligt Socialstyrelsen är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som använder SKL brukarundersöknings resultat för att utveckla sina IFO verksamheter. Forskning visar också att den information som utvärderingar genererar inte används på ett tydligt sätt. LÄS MER

 2. 2. IT för hållbart samhälle : Drivkrafter till strategisk Corporate Social Responsibility hos IT-företag i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och mediaUppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Maja Brädefors; Therése Kihlman; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; strategic CSR; communication; drivers; IT companies; sustainability; Neo-institutionalism; Corporate Social Responsibility; CSR; CSR-strategi; kommunikation; drivkrafter; IT-företag; hållbarhet; nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Vikten av strategisk Corporate Social Responsibility (CSR) har ökat under de senaste åren då intressenter ställer krav på företag att agera ansvarsfullt gentemot samhället. För att möta dessa krav är en fungerande CSR-strategi en nödvändighet, och för att företag på lång sikt ska kunna få ökat förtroende hos sina intressenter är kommunikationen av CSR-arbetet en angelägenhet. LÄS MER

 3. 3. Ensamhet bland ungdomar : En kvalitativ studie om professionellas syn på ensamhet bland ungdomar och deras förebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lina Kabboush; Woroud Gerges Oraham; [2020]
  Nyckelord :loneliness; teenagers; social services; community centres; association; collaboration; capital; class; thematic analysis; ensamhet; ungdomar; socialtjänsten; öppna verksamheter; föreningar; samverkan; kapital; klass; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamhet bland ungdomar beskrivs utifrån professionellas tankar och erfarenheter i arbetet med ungdomar. Vidare var avsikten att undersöka vilka faktorer som bidrar till ungdomars ensamhet utifrån professionellas syn samt vilka arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. LÄS MER

 4. 4. Att ta tempen på klimatpolitiska ramverk : Ett fall av påverkansfaktorer för klimatpolicyintegrering på lokal nivå

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lucas Nordlund; [2020]
  Nyckelord :climate policy integration; climate policy framework; climate change acts; climate policy; energy policy; policy core beliefs; new institutionalism; implementation; klimatpolicyintegrering; klimatpolitiskt ramverk; klimatlagar; klimatpolitik; energipolitik; policy core beliefs; nyinstitutionalism; implementering;

  Sammanfattning : Det klimatpolitiska ramverket antogs i Sverige 2017 till syftet att hålla den exekutiva makten ansvarig för att bedriva klimatpolitisk hänsyn. En grundläggande målsättning som ligger till bakgrund är att integrera klimatfrågan i samtliga politiska områden. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering - Vän eller fiende till det sociala arbetet? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av digitalisering inom försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annah Larsson Sundblom; Erica Skog; [2019]
  Nyckelord :digitalization; social workers; social welfare; digitalisering; socialsekreterare; försörjningsstöd;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter med digitalisering inom försörjningsstöd. Sju socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd i sju olika kommuner har deltagit i kvalitativa intervjuer. LÄS MER