Sökning: "nyinstitutionell organisationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden nyinstitutionell organisationsteori.

 1. 1. Samtal om organisation och förändring på ett universitetssjukhus : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Susanna Latham; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Organisation; Sjukvård; Förändring; Sahlgrenska universitetssjukhuset;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att undersöka diskurser inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt diskursernas relation till andra sociala fenomen. SU i Västra götalandsregionen (VGR) är ett av Sveriges största sjukhus och kan beskrivas som en människovårdande organisation. SU har cirka 17 000 anställda. LÄS MER

 2. 2. Mycket prat men lite verkstad: Att förstå det klimatpolitiska ramverket med hjälp avidéer om metagovernance och särkoppling.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katharina Berndt; [2018]
  Nyckelord :klimatlag; klimatpolitisk ramverk; metagovernance; särkoppling; nyinstitutionell organisationsteori; reformberättelse; tvärsektoriella frågor; transportsektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ledarskap inom Sveriges socialtjänster : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av ledarskap inom Sveriges socialtjänster

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :William Hiselius; Ranin Ayoub; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser av formellt och informellt ledarskap. Studiens författare har valt att göra en kvalitativ studie för att bäst besvara studiens syfte. Totalt sex stycken semi-strukturerade intervjuer har genomförts med socialsekreterare från olika kontor och enheter. LÄS MER

 4. 4. Harm reduction eller nollvision? : En kvalitativ studie om hur professionella inom människobehandlande organisationer resonerar kring narkotikapolitiska inriktningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabelle Giordano; [2018]
  Nyckelord :drug policy; harm reduction; zero tolerance; human service organizations; accounts; nollvision; narkotikapolitik; människobehandlande organisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain knowledge regarding how professionals working in human service organizations reasons around drug policy, more specifically harm reduction and zero tolerance. The analysis is based on semi-structured interviews with two social workers who work towards drug addicts in a municipal human service organization and a qualitative document analysis of discussion articles, written by professionals such as doctors, social workers, therapists and politicians. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och feminism : En studie om organisering och ledarskap i en feministisk organisation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Zarah Melander; [2017]
  Nyckelord :Leadership; organization; feminist organization; doing gender; new institutional organization theory; organization pedagogy.; Ledarskap; organisering; feministisk organisation; doing gender; nyinstitutionell organisationsteori; organisationspedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to acquire knowledge about leadership and how an organization that describes to be feminist is organized. This was done by studying how everyday tasks and institutionalised practices interact in the construction of the ”feminist” organization and its leadership. LÄS MER