Sökning: "nyliberal hegemoni"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden nyliberal hegemoni.

 1. 1. Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna? : En idéanalys av Socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl-Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Fritt skolval; Klassisk socialdemokrati; nyliberalism; Socialdemokraterna; hegemoni;

  Sammanfattning : Sammandrag Carl-Fredrik Olsson, Självständigt forskning- och utredningsarbete, Ht 2019,   Handledare: Johanna Tangnäs, Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna: en idéanalys av det socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet Syftet med studien är att undersöka om det inträffat ett idéskifte gällande frågan om det fria skolvalet inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) mellan åren 1988-1996. Givet partiets hegemoniska ställning inom svensk politik är även syftet att undersöka om partiets eventuella idéskifte lett till att idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk. LÄS MER

 2. 2. Chantal Mouffes Vänsterpopulism, en vitalisering av eller ett hot mot demokratin?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josephine Forthmann; [2020]
  Nyckelord :Chantal Mouffe; vänsterpopulism; radikal demokrati; nyliberal hegemoni; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay which is considered to be a study in political theory aims to analyze if Chantal Mouffe's theories about left populism should be used to radicalize democracy and the democratic values of liberty and equality. Politics is today in a post-democratic situation, where the neoliberal hegemony does not allow opinions that don't fit into the neoliberal consensus. LÄS MER

 3. 3. En nyliberal hegemoni?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mike Enocksson; [2014]
  Nyckelord :nyliberalism; socialdemokrati; hegemoni; Sverige; idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis surrounds the emerging of the neoliberal hegemony in Sweden, and how to describe that emergence with the help of an analysis of ideas along with different types of analytic tools such as ideal types and the concept of hegemony. The research question to be answered is that how one can describe the emerging of the neoliberal hegemony in Sweden, which then naturally also makes this thesis a case study. LÄS MER

 4. 4. Diskursordning och hegemoni : Representationer av en skola

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Öhman; [2012]
  Nyckelord :discourse; hegemony; inclusion; construction; ideology; diskurs; hegemoni; inkludering; konstruktion; ideologi;

  Sammanfattning : Den här artikeln utforskar, genom en mångperspektivistisk diskursanalys, tidningsartiklar, en vetenskaplig artikel, ett myndighetsbrev, bloggar och ett reportage skrivna om en specifik grundskola i Sverige, som har blivit känd för sitt lyckade utvecklingsarbete med elevernas studieresultat. Enligt denna artikel är bilden som förmedlas genom media mycket positiv tills en artikel följd av en blogg, förändrade diskursordningen på ett hegemoniskt sätt. LÄS MER

 5. 5. Diskursordning och hegemoni : Representationer av en skola

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Öhman; [2012]
  Nyckelord :Discourse; hegemony; inclusion; construction; ideology; Diskurs; hegemoni; inkludering; konstruktion; ideologi;

  Sammanfattning : Den här artikeln utforskar, genom en mångperspektivistisk diskursanalys, tidningsartiklar, en vetenskaplig artikel, ett myndighetsbrev, bloggar och ett reportage skrivna om en specifik grundskola i Sverige, som har blivit känd för sitt lyckade utvecklingsarbete med elevernas studieresultat. Enligt denna artikel är bilden som förmedlas genom media mycket positiv tills en artikel följd av en blogg, förändrade diskursordningen på ett hegemoniskt sätt. LÄS MER