Sökning: "nyliberal planering."

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden nyliberal planering..

 1. 1. Ulleråker, en stadsdel för alla? : En kvalitativ undersökning av konflikten mellan social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonas Calander; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; Ulleråker; egendomskonflikten; nyliberal planering.;

  Sammanfattning : I FN:s hållbarhetsmål läggs det ett stort ansvar på kommunerna att sträva efter hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. I Ulleråker söder om Uppsalas stadskärna planeras det för 7000 nya bostäder med tillhörande handelsplats och service. LÄS MER

 2. 2. En växande stad för alla? : En analys av Stockholms sociala stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kajsa Jonsson; Britta Josephson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; socialt hållbar stadsplanering; stadsplanering; nyliberal stadsplanering; Stockholm; översiktsplanering; den attraktiva staden; social urban planning;

  Sammanfattning : Dagens Stockholm präglas av stor befolkningstillväxt, en ökande boendesegregation, bostadsbrist och socioekonomisk särskiljning i den fysiska miljön. Denna studie syftar till att klargöra och analysera de sociala planeringsinriktningar som förekommer i Stockholms stads översiktsplanering. LÄS MER

 3. 3. Att mena väl men inte räcka hela vägen : En kvalitativ studie om stadsplanering från teori till praktik i Kungsängen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Kungsängen; nyliberal planering; kreativitet; gentrifiering; Uppsala;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som lett till att stadsdelen Kungsängen i Uppsala utformats på det sätt det gjorts och vad som lett till det nuvarande resultatet. Arbetet studerar och diskuterar hur kommunala tjänstemän och byggherrar resonerar kring varför Kungsängen har blivit vad området är idag. LÄS MER

 4. 4. Kampen om skyarna : -En studie om motivering kring planerade höghus i Stockholm och Göteborg

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sebastian Rigi; [2018]
  Nyckelord :skyskrapor; höghus; nyliberal planering;

  Sammanfattning : Studien behandlar planerade byggandet av höga hus i Stockholm och Göteborg. Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring vad som motiverar Sveriges två största städer att vilja bygga högt. LÄS MER

 5. 5. En socialt hållbar stad? : En diskursanalys av konstruktionen av utbyggnadsområden som socialt hållbara

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Daniel Månsson; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; rättvisa; nyliberal planering; politisk styrning; diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Detta arbete har fokus på social hållbarhet och rättvisa inom den kommunala fysiska planeringen. Utifrån tidigare forskning har det blivit allt vanligare för kommuner att formulera mål om ökad social hållbarhet i sina visioner. Samtidigt verkar det finnas en problematik med detta. LÄS MER