Sökning: "nyliberalism."

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet nyliberalism..

 1. 1. Un mundo donde quepan muchos mundos - en studie om akademins roll som en kunskapskapande samt kunskapslegitimerande institution ur ett dekolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alejandra Gomez Lozano; [2020]
  Nyckelord :akademin; högre utbildning; dekolonialite; dekolonisering; avkolonisering; pedagogik; avlänkning; nollpunktens hybris; modernitet; nyliberalism; kolonialism; bankundervisning; känntänka; participatorisk aktionsforskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag intervjuat sex akademiker för att förstå hur akademin kan förstås ur ett dekolonialt perspektiv samt vilka möjligheter det finns för att arbeta dekolonialt inom akademin. Till hjälp har jag tagit teorier om bankundervisning, nollpunktens hybris, avlänkning, epistemisk våld samt dekoloniala pedagogier. LÄS MER

 2. 2. Från Socialdemokrati till Nyliberalism : En diskursanalys av den svenska skoleleven under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Magnus Theorin Hellman; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; skola; nyliberalism;

  Sammanfattning : Since the 1970’s Swedish school politics has changed a lot. In this text I examine how it haschanged, why it changed as well as how the changes affected Swedish society in general. I haveidentified several keywords from which I study and analyze the discourse surrounding Swedishschools. LÄS MER

 3. 3. ”En familj är som ett litet företag” : Self-made men och deras söner i amerikanska TV-serier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Lillieanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Maskulinitet; self-made man; Trump; Succession; Ozark; TV-serier; far och son;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur self-made men används i nutidaamerikanska TV-serier. Två far/son-konstellationer ur serierna Succession ochOzark analyseras med hjälp av mansforskning för att komma fram till hurrelationerna ser ut, vilket förhållande karaktärerna har till sin egen maskulinitetoch hur serierna adresserar ämnet nyliberalism. LÄS MER

 4. 4. En överblick av planprogrammets historia, samtid och framtid : En studie om planprogrammets ställning bland tre kommuner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Oscar Holmgren; [2020]
  Nyckelord :planprogram; program; plan- och bygglagen; detaljplanering; översiktsplanering; neoliberalism; nyliberalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Ett planprogram är enkelt uttryckt ett planeringsmässigt verktyg som kan utgöras av ett dokument som blir en tidig utredning kring ambitioner, förutsättningar och hinder inför arbetet med att upprätta en eller flera detaljplaner. Planprogram kan ses som ett relativt okänt verktyg inom den fysiska planeringen, inte minst eftersom mängden information om det är liten men framförallt eftersom forskning kring planprogram är i princip obefintlig. LÄS MER

 5. 5. Att äta kakan och ha den kvar - En kvalitativ idéanalys av idéer i den svenska opinionsbildande journalistiken gällande statens roll under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :ideologisk utveckling; idéer; opinionsjournalistik; coronakrisen; statens roll; trygghet; frihet; nyliberalism; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Nyliberala idéer har på många sätt ersatt den socialdemokratiska ideologi som tidigare präglat det svenska samhället. Likaså, har den svenska opinionsjournalistiken som en del av samhället, också rört sig från vänster till höger opinions- och ägarmässigt. LÄS MER