Sökning: "nyliberalism"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet nyliberalism.

 1. 1. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 2. 2. Försvara det öppna internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :FCC; internetleverantörer; nätneutralitet; internet; digitala marknaden; socialliberalism; nyliberalism; konkurrens; frihet; reglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to examine whether the Federal Communications Commission’s (FCC) debate during 2017 regarding the bill “Restore internet Freedom” can be understood through a theoretical neo-liberal and social-liberal ideological perspective. The purpose of this paper is to clarify and bring an understanding of what was said in the debate regarding the bill, by trying to interpret what political ideas these arguments express. LÄS MER

 3. 3. VALFEMINISMENS TID ÄR NU En studie om feminismwashing i ett nyliberalt samhälle kopplat till boken Why I Am Not a Feminist: A Feminist Manifesto

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Fanny Sävenek; [2018-01-31]
  Nyckelord :feminism; feminismwashing; pinkwashing; Why I Am Not a Feminist; Jessa Crispin; intersektionalitet; valfeminism; nyliberalism; nyliberal feminism; feministiskt subjekt; självuppfyllelse;

  Sammanfattning : This essay examines the book Why I Am Not a Feminist: A Feminist Manifesto, written by Jessa Crispin. My aim is to analyze Crispin’s statement that there is a feminism which focus on personal gain and self-empowerment rather than destruction of the patriarchy. I want to see from where this feminism emerged and where it operates today. LÄS MER

 4. 4. Marknadens triumf : lärare i en nyliberal tid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anneli Westfelt; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurial skills; entrepreneur; neoliberalism; New Public Management; Yarden by Kristian Lundberg; taylorism; alienation; curriculum; knowledge requirements; literary analysis; book discussion; Entreprenöriella förmågor; entreprenör; nyliberalism; New Public Management; Yarden av Kristian Lundberg; taylorism; alienation; läroplan; kunskapskrav; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : I essäns form utforskas här grunderna till och eventuella effekter av formuleringar i läroplanen för gymnasieskolan där entreprenöriella förmågor framhålls. Dessa ska främjas hos eleverna vilket ska leda till att de i framtiden kan starta och driva företag. LÄS MER

 5. 5. "Jag kunde se tusen skäl till att jag blev sjuk, men inget skäl kändes tillräckligt" : unga kvinnors berättelser om stress och utmattning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elin Svensson; [2018]
  Nyckelord :duktiga flickor; stress; femininitet; nyliberalism;

  Sammanfattning : Alarmerande rapporter visar att unga kvinnor är den största riskgruppen för stress och utmattning. I denna kvalitativa studie, vars syfte är att undersöka unga kvinnors levda erfarenheter av stress och utmattning, intervjuas åtta kvinnor med erfarenheter av just detta. LÄS MER