Sökning: "nyliberalism"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet nyliberalism.

 1. 1. Från stat till marknad Apoteksväsendet och nyliberaliseringen i den politisk-ekonomiska diskursen, 1968–2008

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Erik Thosteman; [2021-06-16]
  Nyckelord :stat; marknad; välfärd; apoteket; nyliberalism; politisk ekonomi; omreglering;

  Sammanfattning : This thesis examines the shift in the Swedish politico-economic discourse between 1968-2008, using the pharmacy sector as a case study. Through the framework of discourse analysis outlined by Laclau & Mouffe (1985), I study how three main concepts – state, market, and welfare – have been articulated in state political discourse over time. LÄS MER

 2. 2. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 3. 3. Konkurrens om tid i rörelse : Har idrottsföreningarna tappat bollen till de privata aktörerna?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Walter Forsberg Meinhart; Sofia Matteoni; [2021]
  Nyckelord :Competition; sports clubs; privatization; private players; Swedish sport confederation; new institutional theory; sector-bending.; Konkurrens; idrottsförening; privatisering; privata aktörer; riksidrottsförbundet; nyinsitutionell teori; sektorböjning.;

  Sammanfattning : Svensk idrottsrörelse är en marknad i förändring, idrottande utanför idrottsföreningar har ökat under de senaste åren och privata aktörer har tagit stora steg framåt. Runt om i världen sprids en ekonomisk nyliberalism där privata aktörer blivit vanligare genom avregleringar och fått tillgång till marknaders principer för att tillgodose behov på bästa sätt. LÄS MER

 4. 4. Den konkurrenskraftiga sköna gröna staden : En ideologikritisk studie om grönstrukturers roller inom nyliberalt planeringsideal i södra Hyllie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mikael Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :nyliberalism; grönstrukturer; platsmarknadsföring; kreativa klassen;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka urbana grönstrukturers roller vid nyliberal planering. Detta undersöktes genom en kvalitativstudie av plandokumentet för stadsutvecklingsprojektet södra Hyllie i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Konstruktioner av förskolläraren : Förskollärarsubjektet i kvalitetsgranskningar år 2000-2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alexandra Zahariadis Palmaer; [2021]
  Nyckelord :Preschool teacher; discourse analysis; policy analysis; governance; quality control; neo-liberalism; Förskollärare; diskursanalys; policyanalys; styrning; kvalitetsmätning; nyliberalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera och jämföra konstruktioner av förskollärarsubjektet i statliga kvalitetsgranskningar av den svenska förskolan under åren 2000–2018, samt att analysera diskursiva förskjutningar kring ’förskolläraren’ under samma tidsperiod. Studien tar sin teoretiska och metodologiska utgångspunkt i Carol Bacchis poststrukturalistiska policyanalys, även kallad WPR-analys. LÄS MER