Sökning: "nynazism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet nynazism.

 1. 1. Normala nazister En kvalitativ diskursanalys av sveriges två största morgontidningar angående två nynazistiska demonstrationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Arvid Adrell; Greta-Pauline Galtz; [2018-02-08]
  Nyckelord :nynazism; NMR-demonstrationen i Göteborg; firandet av kristallnatten; svensk dagspress; ideologi; ställningstagande; kritisk diskursanalys.; neo-nazism; the NMR demonstration in Gothenburg; the celebration of the novermber pogrome; swedish daily press; ideology; standpoint; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : In october 2017 the almost institutionalized Book fair in Gothenburg decided to let the right wingmagazine “Nya Tider” participate and spread its message during the event. At the same time, neonazis planned a demonstration and as a result, a lot of the authors participating in the book fair signed a petition as a protest against the decision. LÄS MER

 2. 2. Yttrandefrihet kontra säkerhet : En kvalitativ studie av argumentationen kring nazisters närvaro i Almedalen 2017

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Granath; [2018]
  Nyckelord :Värde; värdekonflikt; värdehierarki; rättigheter; yttrandefrihet; säkerhet; nazism; nynazism; högerextremism; demokrati; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the argumentation for the freedom of speech versus the right to safety was presented when these rights came in conflict with each other when a neo-Nazi organization was allowed to co-arrange Almedalen 2017. The material consists of press statements, debate articles and news articles where the arguments of four key agents connected to Almedalsveckan 2017 were collected. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet och etnicitet i svensk nationalsocialism : En textstudie av Paulina Forslunds krönikor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kerstin Gullbrand; [2015]
  Nyckelord :nynazism feminism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gud är inte skaparen : Svenska nutida nazister och nazistmyten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Christofer Martin; [2011]
  Nyckelord :svensk; nazism; skaparen; SMR; nynazism; nazistmyten; nazi; myth; religiös; myt; antisemitism; religionsteori; teologi;

  Sammanfattning : This essay is about the modern Swedish Nazi movement in relation to the German Nazi movement before and during the Second World War. The analysis is made using the Nazi Myth theory as described by French philosophers Philippe Lacoue-Labarthe & Jean-Luc Nancy. Theory and method are aimed at analysing the Nazi movement as a religious one. LÄS MER

 5. 5. Från hat till insikt : en kvalitativ studie kring avhoppade nazister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Helén Johansson; Ylva Holmberg; [2006]
  Nyckelord :Nynazism; Främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka faktorer det är som styr ett avhopp från en nazistisk organisation. För att få en helhetsförståelse har dessa faktorer undersökts på individ-, grupp- och samhällsnivå. LÄS MER