Sökning: "nyord"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet nyord.

 1. 1. Kramtjuv, mobilzombie, douche och sekundärkränkt : Frekvensanalys av orden från Nyordslistan 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Camilla Villemo Widman; [2020]
  Nyckelord :nyord; etablering; tidning; Twitter; frekvens; etablerade ord; vanliga ord; sällsynta ord; döda ord.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine which of new words presented in Nyordslistan are established in the language since 2012. Source text for this essay are seven Nyordslista published between 2012 and 2018. The study analyses the frequency of the new words in newspapers and on Twitter using two databases, Mediearkivet and Korp. LÄS MER

 2. 2. Influencers, ett fenomen med många ansikten : En kvalitativ studie om hur unga personer konstruerar influencers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Arnesson; Frida Burhan; [2019]
  Nyckelord :Influencers; social media; discourse psychology; adolescent.; Influencers; sociala medier; diskurspsykologi; ungdomar.;

  Sammanfattning : Influencer utnämndes, av Språkrådet och Språktidningen, som nyord 2016. Fenomenet har sedan dess befunnit sig i blickfånget för vetenskapliga studier, årsrapporter och för det mediala landskapet i Sverige. LÄS MER

 3. 3. ”Kvinnor frågar och frågar och männen pratar och pratar…” : Språkvetenskaplig innehållsanalys av attityder till nyordet frågestrejka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Denise Lindberg; Julia Hellgren; [2017]
  Nyckelord :frågestrejka; nyord; nyordslistan; språkhandlingar; attityder; samtalsmönster; manligt språk; kvinnligt språk; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyorden som speglar nutiden : En korpusundersökning av hur 37 nyord har etablerat sig i svenskt skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sanna Wikström; [2017]
  Nyckelord :nyord; korpusundersökning; etablering; mönster;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka 37 nyord från 2015 års nyordslista och få svar på hur de har etablerats i svenskt skriftspråk. För att genomföra undersökningen har jag använt mig av Språkbankens korpusverktyg, där jag bland annat har tagit reda på i vilken utsträckning nyorden används baserat på hur många sökträffar de har, samt i vilka sammanhang de förekommer. LÄS MER

 5. 5. Feministpappa, selfie, kungspudel och vinstvarning : En enkätstudie av 54 nyord i svenska språket under 2000-talet gällande ordkännedom, användningsfrekvens och nyordens etablering i svenskan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Bidemo; [2017]
  Nyckelord :nyord; nyordsbildning; nyordens etablering i svenska språket; kännedom; användningsfrekvens; informanterna; svenska språket; svenskan;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att studera nyordsbildning, närmare bestämt 54 nyord från 2000-talet, för att se om nyorden har etablerat sig i det svenska språket, i Svenska akademins ordlista. Jag har genomfört en enkätundersökning i regionen Mälardalen där 100 informanter har svarat på frågor om kännedom, användningsfrekvens och nyordens etablering i svenskan. LÄS MER