Sökning: "nyproduktion av flerbostadshus"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden nyproduktion av flerbostadshus.

 1. 1. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER

 2. 2. Nyproducerade flerbostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Danielsson; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; Malmö; Flerbostadshus; Likartad;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med ständig befolkningsökning. Malmö är Sveriges tredje största stad och dessutom den snabbast växanden staden i landet. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar behovet av bostäder och det produceras mycket nytt, främst flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Utsättningsvagn : För att effektivisera utsättningsmomentet i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :NIKLAS LANDIN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I utsättningsmomentet av ytter- och innerväggar vid nyproduktion av flerbostadshus finns idagen stor potential att effektivisera och modernisera hela momentet. Syftet med detta kandidatexamensarbete är att ta fram en produkt som avsevärt minskar tiden det tar att göra utsättningen av väggar och samtidigt förbättra arbetsmiljön för de personer som dagligen arbetar med utsättning professionellt. LÄS MER

 4. 4. Golvvärme eller radiatorer : Vattenburna värmesystem i flerbostadshus

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ahmet Tanik; Richard Schedin; [2017]
  Nyckelord :Heating system; underfloor heating; radiator; installation; waterborne; apartment blocks; temperature; heating coils; Värmesystem; golvvärme; radiator; installation; vattenburen; flerbostadshus; temperatur; värmeslingor;

  Sammanfattning : I flerbostadshus är radiatorer det vanligaste uppvärmningssystemet. Inte alls många har golvvärme i deras lägenheter. I dagens nyproduktion av flerbostadshus bygger man för det mesta husen med radiatorer och har elburen golvvärme som komfortvärme i badrummen. LÄS MER

 5. 5. Val av FTX produkter i flerbostadshus för nyproduktion och ombyggnation

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Petra Khoury; Shyaw Ali; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER