Sökning: "nyproduktion bostadsrätter"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden nyproduktion bostadsrätter.

 1. 1. Upplåtelseform vid nyproduktion : Hur ser beslutsfattandet ut vid bostadsutvecklingsbolags investeringsbeslut rörande val av upplåtelseform?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victor Gustavsson; Patrik Larsson; [2019]
  Nyckelord :Beslutsfattande; upplåtelseform; bostadsutvecklingsbolag; nyproduktion av bostäder; bostadsmarknaden i Sverige; omvärldsfaktorer; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur bostadsutvecklingsbolag väljer upplåtelseform vid nyproduktion och hur omvärldsfaktorer påverkar detta beslut. Studien behandlar valet företagen gör mellan att bygga hyresrätter eller bostadsrätter. Som teoretisk utgångspunkt används beslutsteorier om hur besluten tas av investerare. LÄS MER

 2. 2. Problematiken i praktiken kring förhandsavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rebecca Katsivelis; Jonathan Kaya; [2019]
  Nyckelord :Pre purschase agreements; real estate contracts; Förhandsavtal; avtal fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Debatten kring förhandsavtal vid nyproduktion av bostadsrätter har de senaste 2–3 åren variten het diskussion i media och i samhället. Denna debatt och problematik kring förhandsavtaluppstod i samband med att priserna på bostadsmarknaden började sjunka våren 2017. LÄS MER

 3. 3. Rent-setting system and January agreement; An analysis of the rental housing market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alfred Pethrosson; Nadin Muhieddine; [2019]
  Nyckelord :Rent-setting system; January agreement; rental housing market; real estate law; protected; Hyressättningssystem; Januariavtalet; hyresbostadsmarknad; fastighetsjuridik; besittningsskydd;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs för hur olika hyressättningssystem har varierat i Sverige under det senaste seklet. De hyressättningssystem som behandlas är hyresreglering, bruksvärdessystemet samt marknadshyra. En historisk bakgrund inför respektive systems tillblivelse skildras genom sammanställning och bearbetning av rättskällor. LÄS MER

 4. 4. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER

 5. 5. Ett eko i byggprocessen? - En kvalitativ studie över hur ekosystemtjänster som underlag kommuniceras genom Riksbyggens byggprocess

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ludvig Simonsson; [2018]
  Nyckelord :ecosystem-services; communication; knowledge transfer; housing development; housing projects; building process; cooperation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master´s thesis was to evaluate how the data, generated through Riksbyggens´s tool for analyzing ecosystem services in housing projects, is communicated and used through the stages of Riksbyggen´s housing development process. Furthermore, the purpose was to use this information to suggest how Riksbyggen can improve the communication related to the inclusion of ecosystem services in their building process. LÄS MER