Sökning: "nystartade aktiebolag"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden nystartade aktiebolag.

 1. 1. Aktiekapitalets funktioner : Vilken nivå på aktiekapitalet är att föredra?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Edvinsson; Lisa Thituson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2010 sänkte regeringen de dåvarande aktiekapitalet på 100 000 SEK till 50 000 SEK och år 2020 gjordes en ytterligare sänkning till 25 000 SEK. Tidigare studier har främst fokuserat på konkurser och hur antalet har påverkats av olika nivåer på kapitalkravet. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan revision och kostnaden för lånat kapital i svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga : En kvantitativ studie om revisorns betydelse i svenska mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ebba Karlsson; Nellie Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Revision; revisor; ränta; räntekostnad; big 4; auktoriserad revisor; aktiebolag; samband;

  Sammanfattning : The most common way for small companies in Sweden to finance themselves is through loans from various credit institutions. In recent years, financial crises have affected the regulation of credit and, above all, the limited credit management has affected smaller companies, as they are considered to be a greater risk for creditors. LÄS MER

 3. 3. Gräsrotsfinansiering – en växande problematik? - En studie av andelsbaserad gräsrotsfinansiering och dess förhållande till gällande rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Wellenstam; [2018]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; spridningsförbudet; crowdfunding; banking law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tillväxtverket har identifierat ett finansiellt gap för mindre och nystartade företag i Sverige. Orsaken till detta är att dessa företag har svårigheter med kapitalanskaffning, vilket ofta är essentiellt för företags överlevad. LÄS MER

 4. 4. Revision och ekobrott : Ekobrottsmyndighetens, Skatteverkets, revisorers och redovisningskonsulters syn på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Larsson; Linda Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Audit obligation; economic crime; link; relationships; auditor; stakeholders; Revisionspliktens avskaffande; ekobrott; samband; relationer; revisor; intressenter;

  Sammanfattning : Problemformulering Hela 80 % av nystartade småbolag utan revisionsplikt väljer bort revision sedan år 2010. Detta har medfört att kvaliteten på årsredovisningarna sjunkit markant. Kontrollen har tagits från revisorerna utan att ersättas av någon annan. LÄS MER

 5. 5. Nystartade aktiebolags motiv till frivillig revision –En kvantitativ studie av små aktiebolag i Göteborgsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Simonsson; Maria Voigt; [2016-01-27]
  Nyckelord :Frivillig revision; revision; revisor; motiv till revision; revisionsplikt; nystartade aktiebolag; nystartade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Sedan den 1 november 2010 är det inte längreobligatoriskt för små aktiebolag i Sverige att bli granskade av en revisor. De flestaföretagen har efter avskaffandet av revisionsplikten valt att välja bort att använda sigav en revisor och både fördelar och nackdelar med detta val har diskuterats flitigt. LÄS MER