Sökning: "nytt erp system"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden nytt erp system.

 1. 1. Hur medarbetare kan introduceras till ett nytt affärssystem : En fallstudie inom Uddeholm AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :user acceptance; ERP; Enterprise systems; technology acceptance; enterprise system CSF; ERP implementation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att ge fallföretaget underlag att använda föratt kunna förbereda sina medarbetare inför ett systembyte och därmed undvika vanligafallgropar. Uddeholm AB är studiens fallföretag och syftet har formulerats utifrån ettkunskapsbehov företaget upplever. LÄS MER

 2. 2. Kompetensförändring hos ledning efter byte från on-premise till molnbaserat affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Carl Eriksson; Rozbeh Kazemi; [2020]
  Nyckelord :enterprise resource planning; SaaS; management; competence needs; competence change; affärssystem; molnbaserat affärssystem; ledning; kompetensbehov; kompetensförändring;

  Sammanfattning : De senaste åren har fenomenet molnbaserade affärssystem vuxit sig allt större eftersom de innefattar fördelar som mindre investeringar, högre tillförlitlighet och ökad flexibilitet jämfört med ett traditionellt on-premise system. Tidigare studier har undersökt vilka affärssystemkompetenser en ledning behöver i ett on-premise men lite är känt om vilka affärssystemkompetenser som en ledning behöver i ett molnbaserat affärssystem. LÄS MER

 3. 3. Skilda organisationskulturers påverkan vid affärssystemsimplementationer : En kvalitativ studie om skilda organisationskulturer på ett internationellt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Camilla Erixal; Helene Palmqvist; [2019]
  Nyckelord :ERP-implementation; different organizational cultures; Competing Value Framework; affärssystemsimplementation; skilda organisationskulturer; Competing Value Framework;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer eftersträvar enhetliga arbetssätt och försöker att uppnå detta genom användandet av affärssystem. Affärssystemsimplementationer är komplexa och tidskrävande projekt och kan försvåras på grund av organisationskultur som betraktas som en kritisk faktor. LÄS MER

 4. 4. Understanding logistics capabilities in a transition towards supply chain agility in charity retailing : A Minor Field Study on a recovery program forpost-consumer goods in Argentina

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Carolina Myrin; [2018]
  Nyckelord :Charity shop; Charity shop logistics; Supply Chain Agility;

  Sammanfattning : Problem: The interest for sustainable business models is continuously increasing. In recent years closed-loop supply chain management and reverse logistics have gained ground in literature and in practice. One way of giving a product a new life is through charity shops. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av kritiska problem vid implementering av ERP-system ur ett leverantörsperspektiv : En identifiering av bidragande faktorer till misslyckade implementeringsprocesser av affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Aronsson; [2018]
  Nyckelord :ERP implementation; Critical failure factors in ERP implementation; Critical success factors in ERP implementation; ERP implementering; CFF; CSF;

  Sammanfattning : ERP system har de senaste åren uppträtt som en central faktor vid framgångsrik informationshantering och agerat som en grundpelare i många företagsorganisationer. Implementering av ett nytt affärssystem är en komplex process vilket bidrar till att organisationer får svårigheter med att genomföra processen. LÄS MER