Sökning: "nyttan"

Visar resultat 1 - 5 av 1203 uppsatser innehållade ordet nyttan.

 1. 1. Äldres tankar och reflektioner att självständigt genomföra 30 second chair stand test i hemmiljö - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petter Wik; Joakim Skärlén; [2022]
  Nyckelord :30CST; Hometest; Balance; Elderly; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är en bidragande anledning till fallskador som kräver sjukhusvistelse för den äldre populationen. Det finns i dagsläget flera olika balanstest som genomförs i klinik, däremot finns det inget som är undersökt för att tillämpas självständigt i hemmiljö. LÄS MER

 2. 2. Miljömässiga åtgärder i hanteringen av schaktmassor i ett stadsbyggnadsprojekt : En analys om hur branschsamverkan kan bidra till ökad hållbarhet, ekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paul Allaga; Loay Ali Mohsen; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Excavated soil management; Excavation masses; socio-economic benefits and climate savings.; Samverkan; Masslogistikcenter; schaktmassor; Samhällsekonomisk nytta och klimatbesparing;

  Sammanfattning : Agenda 2030, som är en sammanfattande beskrivning av FN:s globala hållbarhetsmål, handlar om att tillsammans kunna hjälpa till att reducera den miljöpåverkan som finns i samhället idag (FN, 2015). En av de branscher som har störst inflytande på växthuseffekten är byggbranschen och därför finns det stor möjlighet här att bidra till en positiv utveckling. LÄS MER

 3. 3. Att lägga pussel utan alla bitar : En rättslig analys om svårigheterna i att definera en relevant produktmarknad för onlineplattformar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Malmquist; [2022]
  Nyckelord :Marknadsdefinition; relevant marknad; onlineplattformar; SSNIP-test; konkurrensrätt; artikel 102 FEUF; art 102 FEUF; missbruk av dominerade ställning;

  Sammanfattning : Den digitala ekonomin har medfört tillämpningssvårigheter för flera delar av den europe- iska konkurrensrätten, vilket inte minst gäller definitionen av en relevant produktmarknad. Marknadsdefinitionen skapar en ram för den konkurrensrättsliga analysen genom att identifiera dominanta marknadsaktörer. LÄS MER

 4. 4. Innovating the learning process in higher education throughthe integration of theory and practice in partnership with Industry and Students

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Anderson Mlabwa; Farhang Hajipour; [2022]
  Nyckelord :VUCA; Work-Integrated Learning; Knowledge-Economy; Learning Innovation; Paradigm Shift; Higher Education; Employability; Experiential Learning; VUCA Prime.;

  Sammanfattning : The VUCA (which stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) conditions have overshadowed the national and global higher education systems, and social and economic systems are increasingly becoming dependent on knowledge and innovations. There is a call for the global higher education systems to attain a new set of quality standards (Waller et al. LÄS MER

 5. 5. Kundintresset för blockkedjeimplementation i försörjningskedjor : En enkätundersökning av konsumentens uppfattade värde av produktspårning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Linus Vestergren; [2022]
  Nyckelord :Blockkedjor; försörjningskedjor; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Vad som anses vara en effektiv försörjningskedja är något som ändras med tiden. I dagens så kallade virtuella integration finns problem med att informationshantering mellan företagen inte alltid är tillräckligt bra för att maximera vinsten och nyttan för alla parter. LÄS MER