Sökning: "nyttoeffekter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet nyttoeffekter.

 1. 1. NÅ NÄSTA NIVÅ MED GAMIFICATION En studie kring tillämpning och potentiella nyttoeffekter av gamification

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Berjaoui; Marcus Palmqvist; [2019-08-07]
  Nyckelord :gamification; nyttoeffekter; spel; spelmekanismer; tillämpning;

  Sammanfattning : Games have long engaged and motivated players and the development of technologyhas made it possible to expand its use areas. Game mechanisms are no longer usedsolely in games but can be identified in areas such as in mobile applications, workplacesand educational contexts. LÄS MER

 2. 2. Går det att spela sig till affärsnytta? En studie om affärsnyttor som påverkas av spelifierade inslag i digitala produkter

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johanna Bengtsson; Felix Quist; [2016-10-14]
  Nyckelord :spelifiering; affärsnytta; spelmekanismer; ekonomisk nytta; kvalitativ nytta; direkt nytta; indirekt nytta;

  Sammanfattning : In the digital age that we currently live in, we are permitted to access information virtually anywhere with the help of handheld and portable devices. We see more and more how we can adapt to the various new technologies that arise in the market, and invest in new trendy services such as gamification. LÄS MER

 3. 3. Elevers självrapporterade studieteknik vid kunskapsredovisningstillfällen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emanuel Rundkvist; [2016]
  Nyckelord :Kunskapsredovisning; Studieteknik; Kognitivastrategier; Självregleratlärande;

  Sammanfattning : Den här studien beskriver ett tillvägagångssätt för att mäta elevers studieteknik genom att använda ett datoriserat system för insamling av data under provtillfällen. Den använder enkäter som metod och baseras på idéer om självreglerat lärande och kognitiva lärstrategier. LÄS MER

 4. 4. Nyttan av Information Management En kvalitativ undersökning av komplexa organisationers informationshantering

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Wickberg; Anel Pasic; [2015-10-22]
  Nyckelord :information management; nyttorealisering; knowledge management; informationsarkitektur; interoperabilitet; informationskultur; IT management;

  Sammanfattning : The term information management refers to the systematic and responsiblemanagement of information so that the use of information contributes strategicallyto the organizational goals and gives individuals the access to make effective useof such information. The idea underlying information management is thatinformation is imperative for both organizations and individuals. LÄS MER

 5. 5. Skatt på handelsgödsel i Sverige - Ett effektivt styrmedel för minskat näringsläckage till Östersjön?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Andrea Weckman; [2015]
  Nyckelord :Styrmedel; Skatt på handelsgödsel; Övergödning; Kostnadseffektivitet; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication of the Baltic Sea is due to excessive nutrient loads is a major environmental problem. Agriculture is a chief source of nitrogen and phosphorus pollutants. Sweden has committed to reducing its pollution of the Baltic Sea but to achieve this goal political action is needed. LÄS MER