Sökning: "nyttoodling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet nyttoodling.

 1. 1. HANDBOK I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL EN STUDIE AV KÖKSTRÄDGÅRDSODLINGEN 1830 - 1930

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Eva-Marie Emanuelsson; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyttoodling; handbook; gardening; gardener; horticultural education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine handbooks of horticulture concerning the subjects involved with kitchen gardening during the period of 1830 – 1930. To develop a more thorough investigation and to be able to compare what changes might have occurred in literature considering main focus and descriptions between the handbooks of the earlier period it was considered important to also including a comparison between handbooks written by earlier female writers. LÄS MER

 2. 2. Vagnmakeriet i förändring. En trädgårdshistorisk undersökning

  M1-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Sjökvist; [2016-11-21]
  Nyckelord :Nora; Trädgårdskonst; Trädgårdar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av högskoleexamen iKulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 10 hp,2015.... LÄS MER

 3. 3. I arbetarens trädgård : en studie av gruv- och bruksarbetares trädgårdar i Höganäs under första halvan av 1900-talet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pernilla Fogelmark; [2016]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; trädgård; egnahemsträdgårdar; Höganäs; arbetare; bruksort; arbetarbostäder; arbetarträdgårdar; keramik; nyttoodling;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att mycket lite trädgårdshistorisk forskning ägnats åt de lägre samhällsklassernas trädgårdar fokuserar den här studien på just det. Studien har genomförts genom bearbetning och analys av information hämtad ifrån litteratur, bild-, ritnings- och minnesarkiv samt intervjuer av sakkunniga och trädgårdsägare. LÄS MER

 4. 4. Koloniträdgården : odling eller rekreation?

  L3-uppsats, SLU/Horticulture

  Författare :Lena Boström; [2007]
  Nyckelord :kolonier; koloniträdgårdar; koloniområden; kolonilotter; Månslyckan;

  Sammanfattning : The movement of the allotment gardens reached Sweden in the beginning of the last century. The allotment gardens quickly spread among the big towns from Malmö in the south and to the far north of the country. Today, there are about 42 000 owners of allotment gardens in Sweden. LÄS MER