Sökning: "nyttorealisering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet nyttorealisering.

 1. 1. Nyttorealisering i svenska kommuner: Gapet mellan teori och praktik - en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Julia Geronson; William Zander; [2020]
  Nyckelord :Nyttorealisering; Digital transformation; Offentlig sektor; Teoretiskt kunskapsgap; New Public Management; Benefits realization; Theoretical knowledge gap;

  Sammanfattning : Digitalisering är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Misslyckade it-investeringar präglar alla delar av vårt samhälle. Att utnyttja värdet av en it- investering är avgörande för att uppnå en effektiv digital transformation, särskilt inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. Nyttorealisering i svenska kommuner: Gapet mellan teori och praktik - en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Geronson; William Zander; [2020]
  Nyckelord :Nyttorealisering; Digital transformation; Offentlig sektor; Teoretiskt kunskapsgap; New Public Management; Benefits realization; Theoretical knowledge gap;

  Sammanfattning : Digitalisering är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Misslyckade it-investeringar präglar alla delar av vårt samhälle. Att utnyttja värdet av en it- investering är avgörande för att uppnå en effektiv digital transformation, särskilt inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. NYTTOREALISERING I OFFENTLIG SEKTOR Incitament och hinder vid arbete med nyttor i IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Herlet Zachrisson; Niklas Jönsson; [2019-08-07]
  Nyckelord :Nyttor; Effekt; Effekthemtagning; Utvärdering; Offentlig verksamhet; Hinder; Incitament;

  Sammanfattning : Through benefits realization organizations can work to easier implement their IT-projects and realize goals by focusing on the underlying benefits. Many IT-projects carried out today do not reach their full scope or alternatively fail completely in their implementations, something that is certainly true for the public sector. LÄS MER

 4. 4. Nyttorealisering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie om hur regioner arbetar med nyttorealisering vid investeringar i digitalisering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnea Lindberg; Hanna Myrskog; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Benefit Realisation Management; benefits model; investment; project; change management.; Digitalisering; nyttorealisering; nyttorealiseringsprocessen; investering; projekt; förändringsledning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För att lyckas lösa de utmaningar hälso- och sjukvården står inför vad gäller framförallt ökade behov och minskade resurser finns det stor behövlighet av att ta tillvara de möjligheter som investeringar i digitalisering erbjuder. Detta förutsätter dock att kunna säkerställa att de nyttor som dessa investering förväntas leda till verkligen realiseras, så kallad nyttorealisering. LÄS MER

 5. 5. E-tjänsternas medborgarnytta : Nyttorealisering med kvalitativa variabler för träffsäkrare kommunal digitalisering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Lars Johansson; Magnus Löfgren; [2019]
  Nyckelord :E-tjänster; E-government; medborgarnytta; kvalitativa variabler; nyttorealisering;

  Sammanfattning : The Swedish municipalities of the 21st century are faced with a paradoxical problem in how they need to deliver a higher value to its population with less funding. This is due to the percentage of its’ population that are able to work grows lower while the percentage of the population that need to use the services that they provide increases. LÄS MER