Sökning: "nyutbildad"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet nyutbildad.

 1. 1. De första stegen : Att gå från student till yrkesverksam förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Madelene Cordes; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; preschool teacher; newly educated; relationships; experience.; Erfarenhet; förskollärare; nyutbildad; relationer; upplevelse.;

  Sammanfattning : Att komma nyutbildad till förskolans verksamhet kan vara omvälvande. Det är inte bara de första intrycken att komma ny till en förskola som väger in utan även att gå från student till yrkesverksam. Det ska samtidigt skapas relationer med kollegor, rektor, vårdnadshavare och barn. LÄS MER

 2. 2. Kompetensprofil för skogsmaskinförare : en studie om vilket yrkeskunnande nyutbildad personal inom drivningsentreprenad förväntas ha

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rasmus Vikström; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; Drivningsentreprenör; Enkät; Utbildning; Skotare;

  Sammanfattning : Behovet av avverkningsresurser förväntas att öka och redan idag är det svårt att rekrytera skogsmaskinförare till drivningsentreprenad. Det ställs stora kun-skapskrav på att beakta såväl ekologiska som sociala värden i samband med avverkning samtidigt som priserna på drivningstjänster pressas vid upphand-ling. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av kliniskt introduktionsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alma Aaberg; Patricia Olsson Piittisjärvi; [2019]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; kliniskt introduktionsår; utvecklingsprocess; övergångsperiod; transition; omvårdnadshandledning; upplevelser;

  Sammanfattning : Ett påtagligt samhällsproblem idag är den rådande brist på legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom den svenska sjukvården. I takt med att befolkningen ökar och medelåldern blir allt högre blir vikten av att bibehålla verksamma legitimerade sjuksköterskor allt mer påtaglig. LÄS MER

 4. 4. Behandlares strategier för att upptäcka och behandla patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar - vid psykiatriska kliniken i Skellefteå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Dahlquist; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; Ätstörningar; Missbruk;

  Sammanfattning : Både ätstörningar och missbruk kan vara livshotande diagnoser som ibland är mycket svårbehandlade. Det finns forskning som visar på en förhöjd risk för ätstörning om du lider av ett missbruk. LÄS MER

 5. 5. Att stå på egna ben : Upplevelser av att vara nyutbildad sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amira Abdul-Fattah; [2018]
  Nyckelord :nurse; newly-graduated; experience; fear; independence;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors gemensamma upplevelser av att börja arbeta efter examen. Detta undersöktes genom åtta intervjupersoner varav två män och sex kvinnor, valdes ur ett handplockat urval och intervjuades utifrån en semistrukturerad intervju. LÄS MER